Ubezpieczenie samochodu w Niemczech

Vollkasko – pełne ubezpieczenie AC w Niemczech

Co to jest Vollkasko i jakie szkody obejmuje? Vollkasko jest to pełne ubezpieczenie autocasco samochodu, będące uzupełnieniem Teilkasko, czyli częściowego ubezpieczenia AC. Oprócz szkód powstałych na wskutek kradzieży samochodu, aktów wandalizmu, podpalenia, zalania i innych opisanych w zakresie Teilkasko, pełne ubezpieczenie AC Vollkasko obejmuje także pokrycie kosztów naprawy w przypadku na przykład uszkodzenia samochodu z […]
Read More

Niezapłacone składki za ubezpieczenie samochodu w Niemczech

Czym skutkuje brak wpłaty za polisę ubezpieczeniową naszego samochodu? Konsekwencje niezapłaconej składki za ubezpieczenie samochodowe są zależne od okoliczności. Znaczenie ma tu przede wszystkim czy jest to pierwsza czy druga składka w roku. Warto wiedzieć z czym musimy się liczyć kiedy z jakiegoś powodu zapomnieliśmy opłacić lub nie byliśmy w stanie pokryć którejś ze składek […]
Read More

Przenoszenie polskich zniżek do niemieckiej ubezpieczalni

Czy można przenieść zniżki na ubezpieczenie samochodu z Polski do Niemiec? Istnieje możliwość przeniesienia polskich zniżek przed ubezpieczeniem samochodu w Niemczech. Jest to świetna informacja dla wszystkich Polaków mieszkających w Niemczech. Należy jednak pamiętać, że wartość zniżek wyliczonych u niemieckiego ubezpieczyciela może się różnić od tych, które mieliśmy w Polsce ze względu na inny system […]
Read More

Teilkasko – niepełne ubezpieczenie AC w Niemczech

Co to jest Teilkasko? Teilkasko to dodatkowe, nieobowiązkowe ubezpieczenie samochodowe w Niemczech. Stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania w przypadku np. kradzieży naszego samochodu. W odróżnieniu do Vollkasko, czyli pełnego ubezpieczenia AC, Teilkasko pokrywa tylko niektóre szkody wynikłe np. z powodu klęsk żywiołowych lub działań osób trzecich. Warto znać dokładny zakres tego rodzaju ubezpieczenia samochodowego, aby […]
Read More

SF-Klasse – klasa bezwypadkowej jazdy w Niemczech

Czym jest SF-Klasse? Schadenfreiheitsklasse – jest to klasa suma lat bezwypadkowej jazdy wyrażana w klasach. Im więcej lat bezwypadkowej jazdy – tym wyższa klasa. Zniżki na ubezpieczenie samochodu w Niemczech są przyznawane w Za każdy rok bezwypadkowej jazdy, w którym Twoje ubezpieczenie trwało co najmniej pełne 6 miesięcy przybywa Ci + 1 SF-Klasse. Za zwyczaj wynosi ona […]
Read More

SEPA (Lastschrift)

Jest to upoważnienie do regularnego obciążania naszego rachunku / konta bankowego bieżącą składką. Jest to wygodna alternatywa do płatności na rachunek, który otrzymujemy pocztą i musimy sami dokonywać przelewu. Jeżeli chcesz wybrać w Niemczech płatność miesięczną, SEPA-Lastschrift stanowi wymóg. Często stanowi również warunek przy zawieraniu umów, które wymagają weryfikacji danych osobowych względem europejskiej ustawy o […]
Read More

Selbstbeteiligung, czyli udział / wkład własny

Jest to suma, o które zostanie pomniejszone Twoje wypłacone odszkodowanie. Zawarcie wkładu własnego ma na celu obniżenie składki bieżącej i jest powszechnie stosowane w Niemczech w prawie każdym rodzaju ubezpieczeń. Ubezpieczenie samodchodu w Niemczech przewiduje udzialy wlasne w: TK ( Teilkasko):, czyli „małe lub tez częściowe autokasko” oraz VK ( Vollkasko):, czyli pełne ubezpieczenie samochodu […]
Read More

Rückstufung der SF-Klasse im Schadenfall

Czyli cofnięcie Twojej klasy SF w razie szkody Jeżeli zgłosisz szkodę własnej ubezpieczalni, Twoja klasa SF zostaje odpowiednio pomniejszona. Jak bardzo, zależy od następujących czynników: Ile szkód w danym roku zostało zgłoszone Twoja aktualna klasa SF Indywidualna tabela ubezpieczyciela Gdy szkoda została zgłoszona i uregulowana przez Twoja ubezpieczalnie, na razie Twoja składka nie ulega zmianie. […]
Read More

Następstwa opóźnionej opłaty składki

tutaj w pierwszej kolejności decyduje, czy jest to składka pierwsza, czy też kolejna Opóźnione opłacenie pierwszej składki ( niem. tzw. Erstbeitrag): Pierwszą składkę należy zapłacić w ciągu 14 dni od otrzymania rachunku / polisy. Przy pierwszej składce ubezpieczyciel nie musi się upominać o nią, może od razu po minięciu terminu wypowiedzieć ubezpieczenie od momentu zameldowania […]
Read More

HSN-TSN

HSN/TSN ( niem. Herstellernummer / Typschlüsselnummer ) Są to numery określające odpowiednio producenta samochodu ( marka) oraz typ ( model) samochodu. HSN jest zawsze 4-cyfrowy ( np. Ford = 8566) TSN jest 3-cyfrowy lub 3-literowy ( np. Mondeo = AHF lub 693) Znajdziesz te numery w następujących miejscach: Nowy dowód rej od 01.10.2005       […]
Read More