Selbstbeteiligung, czyli wkład własny w ubezpieczenie

Wkład własny w dodatkowe ubezpieczenie samochodu AC w Niemczech

Selbstbeteiligung stanowi określoną sumę, którą wpłacamy podczas zawierania ubezpieczenia jako nasz wkład własny. Zawarcie wkładu własnego ma na celu obniżenie składki bieżącej oraz stanowi wartość o którą zostanie pomniejszone wypłacone odszkodowanie. Udział własny jest powszechnie stosowany w Niemczech w prawie każdym rodzaju ubezpieczeń, również w przypadku dodatkowych ubezpieczeń samochodu AC:

Ubezpieczenie zdrowotne a wkład własny

W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego jako wkład własny (Selbstbeteiligung) uznawane są koszty jakie ponosi ubezpieczona osoba zanim otrzyma ich zwrot z ubezpieczalni. Przykładowo, idąc do lekarzy zbieramy rachunki opłacając wizyty z naszych środków, a dopiero po uzbieraniu ich na konkretną sumę łączną (najczęściej 500 euro lub 1000 euro) otrzymujemy zwrot naszego wkładu od ubezpieczyciela w postaci wypłaconych środków z ubezpieczenia.