Rückstufung der SF-Klasse im Schadenfall

Czyli cofnięcie Twojej klasy SF w razie szkody

Jeżeli zgłosisz szkodę własnej ubezpieczalni, Twoja klasa SF zostaje odpowiednio pomniejszona.

Jak bardzo, zależy od następujących czynników:

  • Ile szkód w danym roku zostało zgłoszone
  • Twoja aktualna klasa SF
  • Indywidualna tabela ubezpieczyciela

Gdy szkoda została zgłoszona i uregulowana przez Twoja ubezpieczalnie, na razie Twoja składka nie ulega zmianie.

Klasa zostaje dopiero cofnięta z początkiem następnego roku.

Info:

Procenty ustala każda ubezpieczalnia indywidualnie, są one tylko pochodnia klasy SF.

Oto przykładowa tabela jak może zostać cofnięta Twoja klasa SF:

        SF-Klasse = Twoja aktualna klasa      ein Schaden pro Jahr = 1 szkoda w roku       KH = OC       VK = AC