Niezapłacone składki za ubezpieczenie samochodu w Niemczech

Czym skutkuje brak wpłaty za polisę ubezpieczeniową naszego samochodu?

Konsekwencje niezapłaconej składki za ubezpieczenie samochodowe są zależne od okoliczności. Znaczenie ma tu przede wszystkim czy jest to pierwsza czy druga składka w roku. Warto wiedzieć z czym musimy się liczyć kiedy z jakiegoś powodu zapomnieliśmy opłacić lub nie byliśmy w stanie pokryć którejś ze składek naszego ubezpieczenia.

Spóźniona zapłata za pierwszą składkę
(Erstbeitrag)

Pierwszą składkę należy zapłacić w ciągu 14 dni od otrzymania rachunku / polisy.

Ubezpieczyciel nie ma obowiązku przypominać o zapłacie, może po prostu wypowiedzieć umowę kiedy upłynie termin zapłaty pierwszej składki, a to z kolei może się wiązać z wieloma przykrymi konsekwencjami.

Osoby, które upoważniły ubezpieczalnie do ściągnięcia składki z konta poprzez SEPA Lastschrift muszą zadbać, aby na koncie bankowym znajdowała się wystarczająca ilość pieniędzy, pozwalająca na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodowego. W przypadku braku możliwości opłacenia składki z naszego konta transakcja może nie dojść do skutku, co będzie skutkować utratą ubezpieczenia samochodowego z naszej winy.

Opóźniona opłata drugiej składki (Folgebeitrag)

(Jako drugą składkę rozumiemy każdą nieopłaconą z kolei z wyjątkiem pierwszej, o której pisaliśmy powyżej).

W przypadku braku wpłaty za polisę ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować nas o zaległej płatności oraz o groźbie utraty ubezpieczenia, jeżeli nie zapłacimy składki w ciągu 14 dni od otrzymania tej informacji.

Jeżeli termin płatności minie, a my zostaliśmy odpowiednio wcześniej poinformowani, grozi to utratą ubezpieczenia oraz poinformowaniem o tym fakcie Urzędu Rejestracji Pojazdów.

Konsekwencje nieopłacenia składki są bardzo dotkliwe, ponieważ poinformowana zostanie także policja, która wyznaczy kilkudniowy okres na zaświadczenie działającego ubezpieczenia poprzez eVBÜ.

W przypadku braku dostarczenia zaświadczenia o opłaconej składce ubezpieczenia samochodowego policja lub inny organ egzekucyjny ma prawo wymeldować / odstemplować nasz pojazd (poprzez np. zdrapane naklejki z tablicy rejestracyjnej).

W przypadku takiej sytuacji samochód nie będzie dopuszczony do ruchu drogowego, jego status będzie widniał jako wymeldowany, a także wygeneruje to spore koszty.

Dodatkowo może nam to utrudnić zawarcie kolejnych ubezpieczeń samochodowych w Niemczech ponieważ większość ubezpieczalni sprawdza w jakiego powodu została rozwiązana poprzednia polisa, a w sytuacji kiedy było to spowodowane brakiem opłacenia składek – może to np. skutkować utratą zniżek czyli wyższymi cenami ubezpieczenia samochodowego.

Podsumowanie

Warto pilnować, aby wszystkie płatności za składki naszej polisy ubezpieczeniowej odbywały się na czas. Dzięki temu unikniemy wielu przykrych konsekwencji, ponieważ brak wpłaty za ubezpieczenie samochodowe skutkuje między innymi:

  • Utratą obecnej polisy ubezpieczeniowej
  • Wymeldowaniem naszego samochodu
  • Powiadomieniem poszczególnych organów
  • Zwiększeniem cen przyszłych ubezpieczeń

Zachęcamy do terminowych wpłat za składki ubezpieczeń.

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!