Zasiłek dla bezrobotnych

Wstęp

W dzisiejszym wpisie dowiesz się, jak uzyskać wsparcie finansowe i zawodowe w przypadku utraty pracy w Niemczech. Zaprezentujemy kluczowe informacje i warunki dotyczące zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia podstawowego.

Zasiłki w Niemczech

W Niemczech istnieje szereg różnych świadczeń, takich jak Kindergeld (świadczenie rodzinne), zasiłek chorobowy z Krankenkasse oraz Insolvenzgeld, czyli zasiłek upadłościowy. Arbeitslosengeld, czyli zasiłek dla bezrobotnych, to jedno z świadczeń stworzonych w celu zapewnienia pracownikom socjalnego zabezpieczenia. Obejmuje ono osoby, które straciły pracę i zgłosiły to w urzędzie pracy, mając na celu częściowe zastąpienie utraconego wynagrodzenia z poprzedniego zatrudnienia. Dzięki temu świadczeniu osoby bezrobotne mogą lepiej utrzymać siebie i swoje gospodarstwo domowe, zminimalizować skutki utraty zatrudnienia.

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

Jeżeli ostatnio pracowałeś w Niemczech, istnieje możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Warunkiem jest jednak wcześniejsze zatrudnienie na określony czas. Z reguły wymaga się minimum 12 miesięcy pracy w ciągu ostatnich 30 miesięcy i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku krótkich okresów zatrudnienia, np. nie więcej niż 14 tygodni, możliwe jest spełnienie warunków już po 6 miesiącach pracy.

Możesz także uwzględnić okresy zatrudnienia w innych krajach UE, co potwierdzisz za pomocą formularza PD U1. Ważne informacje na ten temat znajdziesz w ulotce dotyczącej zasiłku dla bezrobotnych i zatrudnienia za granicą, wydanej przez Federalną Agencję Pracy.

Jeśli zbliża się koniec Twojego zatrudnienia, pamiętaj, że rejestracja w agencji pracy powinna nastąpić co najmniej 3 miesiące przed zakończeniem pracy. W przypadku informacji o utracie zatrudnienia z krótszym wyprzedzeniem, konieczne jest osobiste zgłoszenie się do agencji w ciągu 3 dni. Aby uniknąć blokady świadczeń, warto dzwonić pod bezpłatny numer serwisu: 0800 4 5555 000 lub zgłosić się online jako osoba aktywnie szukająca pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych w innych krajach UE

Zasiłek dla bezrobotnych można pobierać w innym kraju UE przez okres od 3 do 6 miesięcy w celu poszukiwania pracy. Oznacza to, że możesz przenieść swój zasiłek z jednego kraju do drugiego. Warto jednak wcześniej skonsultować się z urzędem pracy, aby spełnić wszystkie warunki i uniknąć utraty uprawnień.

Świadczenie podstawowe

Dla osób zdolnych do pracy, poszukujących pracy, które nie spełniają warunków zasiłku dla bezrobotnych, istnieje możliwość otrzymania zasiłku obywatelskiego zgodnie z drugą księgą kodeksu socjalnego (SGB II). Natomiast osoby niezdolne do pracy z powodu choroby czy wieku emerytalnego mogą otrzymać wsparcie zgodnie z dwunastym kodeksem społecznym (SGB XII).

Obywatele UE również mają określone regulacje dotyczące dostępu do świadczeń socjalnych w Niemczech.

Zachęcamy do lektury ulotki dotyczącej zasiłku obywatelskiego/pomocy społecznej wydanej przez Federalną Agencję Pracy, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje. Jeśli potrzebujesz pomocy, a nie przysługują Ci świadczenia socjalne, istnieje możliwość otrzymania świadczeń z SGB XII na żywność, środki higieny osobistej oraz utrzymanie zdrowia.

Podsumowanie

W razie pytań, skorzystaj z Katalogu pytań i odpowiedzi Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych.

Dzięki temu przewodnikowi z łatwością zrozumiesz, jak uzyskać wsparcie finansowe i socjalne podczas bezrobocia w Niemczech. Pamiętaj o skonsultowaniu się z odpowiednimi instytucjami, aby zapewnić sobie pełne korzyści i świadczenia.