Podatek Drogowy w Niemczech

Czym jest podatek drogowy w Niemczech?

KFZ Steuer, czyli w polskim tłumaczeniu podatek drogowy w Niemczech budzi wśród Polonii wiele pytań oraz kontrowersji. Najczęściej wątpliwości dotyczą dwóch kwestii:

Czy Polacy w Niemczech muszą płacić podatek drogowy w Niemczech?

Czy i komu przysługuje zwolnienie z podatku KFZ Steuer?

Kto i kiedy musi bezwzględnie zapłacić taki podatek?

Podjęliśmy próbę wyjaśnienia całej tej problematyki, kontaktując się bezpośrednio z dyrekcją głównego niemieckiego urzędu celnego. Całą korespondencję w języku niemieckim udostępniamy w oryginale do Twojego wglądu na końcu tego artykułu. Poniżej znajdziesz także nasze podsumowanie i ocenę uzyskanych odpowiedzi.

Wyróżniamy trzy możliwe scenariusze, które wyjaśniają co z podatkiem drogowym w Niemczech dla osoby która posiada pojazd zameldowany w Polsce i użytkowany na co dzień w Niemczech:

 • Zwolnienie z podatku KFZ Steuer
 • Obowiązek opłacenia podatku
 • Konieczność przemeldowania samochodu w Niemczech

Każda z powyżej wymienionych okoliczności tyczy się innej sytuacji i jest zależna od wielu czynników. Jednak bez obaw, wszystko wyjaśniamy poniżej!

Zwolnienie z podatku KFZ Steuer - komu przysługuje?

O zwolnienie z podatku drogowego w Niemczech mogą się starać osoby z regularnym miejscem zamieszkania w UE (poza oczywiście Niemcami).
Obejmuje to wszystkie miejsca, które osoba chcąca ubiegać się o zwolnienie z podatku drogowego zamieszkuje, co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym z przyczyn osobistych lub zawodowych.
Jeśli te miejsca leżą w różnych państwach UE (np. dana osoba mieszka trochę w Niemczech, a trochę w Polsce), to jako miejsce regularnego zamieszkania uchodzi te z powiązaniem osobistym, jeśli osoba tam regularnie wraca. Według naszej interpretacji zakładamy, że poprzez powiązanie osobiste rozumie się tutaj głownie rodzinę pozostającą w Polsce, do której osoba np. pracująca w Niemczech stale wraca.

Stałe zamieszkanie w Niemczech a podatek drogowy KFZ Steuer – jakie to ma znaczenie? Otóż jeśli zostanie stwierdzone, że miejsce stałego zamieszkania rodziny znajduje się w Niemczech, nie jest możliwe zwolnienie z podatku.

Możliwymi przyczynami jednoznacznego stwierdzenia stałego zamieszkania w Niemczech mogą być:

 • Wspólne domostwo z Partnerem ( i/lub dzieckiem) w Niemczech
 • Dziecko uczęszczające do szkoły w Niemczech
 • Pracodawca z siedzibą w Niemczech

Jeśli zostanie stwierdzone stałe miejsce zamieszkania W Niemczech, wtedy zwolnienie jest niemożliwe i należy przemeldować samochód (wedle § 20 FZV) na niemieckie tablice.

Zwolnienie z podatku KFZ będzie niemożliwe również w momencie, kiedy stwierdzone jest regularne miejsce użytkowania samochodu w Niemczech.
Regularne miejsce użytku jest stwierdzane na podstawie faktycznego użytkowania samochodu (fizycznego).

Wedle ustawy o meldunku pojazdów (FZV – Fahrzeug-Zulassungsverordnung) za takie miejsce uznawane jest takie, z którego pojazd bezpośrednio wkracza do ruchu drogowego i po zakończeniu użytkowania jest odstawiany na noc (np. miejsce parkingowe pod domem).
Jeżeli zostanie stwierdzone regularne miejsce użytku samochodu w Niemczech, to w takiej sytuacji następuje obowiązek i konieczność przemeldowania samochodu na niemieckie tablice.

Zatem w jakiej sytuacji można skorzystać z stałego lub czasowego zwolnienia z podatku drogowego w Niemczech?

 • Stałe zwolnienie z podatku KFZ Steuer mogą otrzymać osoby, które regularnie dojeżdżają z miejsca zamieszkania (Polska) do miejsca pracy pracy w Niemczech (niem. Pendler) i powracają regularnie na miejsce zamieszkania. 
 • Czasowe zwolnienie z opłaty podatku drogowego w Niemczech (na okres do 1 roku od przekroczenia granicy) uzyskują samochody zameldowane w innym kraju Unii Europejskiej niż Niemcy. Czasowe zwolnienie z KFZ Steuer przysługuje osobom, które posiadają zwykłe miejsce zamieszkania w innym kraju, np. w Polsce. Przejściowość pobytu przestaje być uznawana w momencie uzasadnienia „stałego miejsca spoczynku pojazdu” oraz w momencie kiedy stwierdzone zostanie regularne miejsce (użytkowania) samochodu w Niemczech o którym pisaliśmy powyżej.

Nakaz opłaty podatku drogowego w Niemczech.

Kto otrzymuje nakaz opłaty podatku KFZ Steuer oraz kto podlega nakazowi opłaty podatku drogowego w Niemczech?

Konieczność uiszczenia takiej opłaty będzie obowiązywać najczęściej osoby posiadające pojazdy, które podlegają pod którykolwiek z poniższych punktów:

 • Samochody, które posiadają zameldowanie w państwie nieuczestniczącym w bilateralnych umowach państwowych stanowiących o unikaniu podwójnego opodatkowania w ruchu drogowym (dla przykładu Polska uczestniczy w nich już od 1978 roku)
 • Samochody, które po przekroczeniu roku zwolnienia nie zostały przemeldowane na niemieckie tablice rejestracyjne. Wiąże się to często z koniecznością nadpłaty podatku wstecz (za okres naliczony po upływie pierwszego roku), a także nakazem przemeldowania samochodu na niemieckie tablice. Warto pamiętać, że stanowi to jednocześnie naruszenie przepisów ruch drogowego wedle § 2 Abs. 5 KraftStG, co może się wiązać z dodatkową karą.
 • Nakazowi opłaty podatku drogowego mogą też podlegać pojazdy, które teoretycznie podlegają pod nakaz przemeldowania, jednak z przyczyn technicznych nie jest to w aktualnym momencie możliwe, dla przykładu: Samochód został wzięty w leasing w Polsce na okres 36 miesięcy przez polską firmę, jednak jest głównie użytkowany w Niemczech, gdzie znajduje się również meldunek fizyczny użytkownika pojazdu. Zwykle powinien zostać on przemeldowany do Niemiec przez użytkownika, jednak z przyczyn technicznych ( właścicielem pozostaje polski leasingodawca) nie jest możliwe przemeldowania. W takich wyjątkowych okolicznościach można się starać o opłacenie podatku drogowego w Niemczech za pomocą specjalnego wniosku.

Nakaz przemeldowania samochodu na niemieckie tablice rejestracyjne

Nakaz przemeldowania samochodu oraz ubezpieczenia go w Niemczech może zaistnieć w sytuacji gdy:

 • Zostanie stwierdzone, że miejsce stałego zamieszkania znajduje się w Niemczech.

Możliwe przyczyny jednoznacznego stwierdzenia stałego zamieszkania w Niemczech:

a) Wspólne domostwo z Partnerem ( i/lub dzieckiem) w Niemczech
b) Dziecko chodzące do szkoły w Niemczech
c) Sytuacja, w której pracodawca ma siedzibę w Niemczech

 • Zostanie stwierdzone regularne miejsce (użytkowania) samochodu w Niemczech.

Regularne miejsce użytku jest stwierdzane na podstawie faktycznego użytkowania samochodu.
Wedle ustawy o meldunku pojazdów (FZV – Fahrzeug-Zulassungsverordnung) stanowi to miejsce, z którego pojazd bezpośrednio wkracza do ruchu drogowego i po zakończeniu użytkowania jest odstawiany.

W naszej opinii można podsumować kwestie zwolnienia lub opłaty podatku drogowego w Niemczech w następujący sposób:

Dla Polaków w Niemczech,  decyzja najczęściej będzie podejmowana między tymczasowym zwolnieniem z podatku drogowego KFZ Steuer, a obowiązkiem przemeldowania samochodu. Trzeci wariant, mianowicie opłacenia podatku i pozostawienia samochodu na polskich tablicach stanowi rzadki wyjątek.

Niemiecki urząd celny (Zollamt), czyli organ odpowiedzialny za kwestie podatkowe ruchu drogowego w Niemczech, oficjalnie zalecił w każdym przypadku indywidualne kontaktowanie się w każdej sprawie bezpośrednio z nim, w celu ustalenia, czy w danym przypadku samochód podlega zwolnieniu z podatku czy opodatkowaniu czy też podlega nakazowi przemeldowania pojazdu do Niemiec.

Zapewniamy pomoc w nawiązaniu takiego kontaktu z urzędem w Państwa imieniu i przekazaniu wszystkich otrzymanych informacji w języku polskim!

Jak sprawdzić czy muszę płacić podatek drogowy w Niemczech?

Pierwszym sposobem na sprawdzenie czy musimy zapłacić podatek drogowy w Niemczech jest możliwość samodzielnego wyszukania potrzebnych informacji, których można zasięgnąć bezpośrednio we właściwym wydziale urzędu celnego. W tym celu, aby uzyskać potrzebne informacje należy postępować według poniższej instrukcji:
1. Rozpocznij, klikając ten link: https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/Kfz-Steuer/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_KFZ_Formular.html
2. Następnie wybierz punkt 2 i kliknij „weiter” ( dalej)
3. W polu „Postleitzahl” wpisz kod pocztowy z adresu, na którym jest zameldowany samochód bądź Ty jako osoba kliknij „Suche starten”.
4. Program ukaże Ci właściwy wydział urzędu celnego, do którego należy wystosować indywidualne zapytanie, co powinieneś w Twojej sytuacji zrobić.
5. Klikając w pole „Zur Dienststelle” ukazują się wszystkie dane kontaktowe właściwego wydziału.Zalecamy kontakt mailowy, aby uzyskać wiążącą pisemną odpowiedź z urzędu.

Drugą i zdecydowanie pewniejszą opcją, jest skorzystanie z pomocy specjalistów ds. ubezpieczeń, podatków i kredytów w Niemczech. Można na przykład rozważyć skorzystanie z usług naszej firmy, a przed podjęciem decyzji odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości.

 Jak wygląda nasza pomoc w sprawdzeniu czy musisz zapłacić podatek drogowy w Niemczech?

1. Przenalizujemy i ocenimy Twoją sytuację, znajdziemy właściwy urząd dla Ciebie i sporządzimy pisemne zapytanie do urzędu celnego.
2. Będziemy nadzorować całą korespondencje do momentu, aż uzyskamy pisemną odpowiedź od urzędu czego osobiście dopilnujemy.
3. Otrzymasz od nas pełne tłumaczenie otrzymanej odpowiedzi na język polski.
4. Przedstawimy Ci alternatywy bądź przejdziemy do dalszego załatwiania formalności.
5. Alternatywnie jeśli zaistnieje taka potrzeba, to znajdziemy również przy okazji dla Ciebie najlepsze ubezpieczenie samochodowe w Niemczech

Klikając i rozwijając poniższy przycisk możesz zapoznać się z naszą oryginalną niemieckojęzyczną korespondencje z dyrekcją głównego niemieckiego urzędu celnego w sprawie podatku drogowego w Niemczech.

Anfrage zu KFZ-Steuer für KFZ mit ausländischer Zulassung
Extern
Posteingang

<info@ubezpieczamy.de>

12.02.2121, 08:00


an info.kraftst@zoll.de

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin Versicherungsmakler und erhalte täglich viele Anfragen von polnischen EU Bürgern bezüglich wohl nicht ganz eindeutigen Regelungen.
Mein Maklerhaus ist seit vielen Jahren am Markt etabliert und ich habe eine sehr große Reichweite unter unseren polnischen Mitbürgern hierzulande.Meine Bitte an Sie wäre, mich mit einer klaren Aussage bei der Klärung dieser Angelegenheit zu unterstützen.

Die Problematik sind zwei nicht klar ausgeführte Regelungen:

Zum einen Ihr Formular 3820 https://www.formulare-bfinv.de/ffw/form/display.do?%24context=DFF3B2C7A2A493306107

Auch mit (auszuwählender) polnischer Übersetzungshilfe zu finden:https://www.formulare-bfinv.de/ffw/resources/DFF3B2C7A2A493306107/form/uebersetzungen.pdf

Leider ist darin KEIN Verweis auf FZV §20 Abs.1 bzw. Entfall der Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 12 oder Nr. 13 KraftStG

Daher wird regelmäßig vermutet, dass zumindest eine einjährige Nutzung auch mit deutscher Meldeadresse ( bzw. regelmäßigem Standort in Deutschland) des KFZ für den polnischen EU-Bürger möglich ist. 

So beschreiben es auch einige polnisch-sprachige Internetseiten, die sich dieser Problematik widmen, was zu großer Verwirrung führt.  

Ich erhalte sehr viele Anfragen von Menschen, die die KFZ-Steuer abführen wollen.
Dabei leben und arbeiten sie in Deutschland, besitzen aber ein in Polen zugelassenes und versichertes Fahrzeug.

Ich würde Sie ganz herzlich bitten, hier Klarheit zu schaffen etwa durch:
• Ergänzung des Formulars 3820 durch einen Hinweis auf die Unzulässigkeit dessen bei Begründung eines regelmäßigen Standortes im Inland 
• Eine Ausarbeitung des § 1 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 KraftStG durch Ergänzung von
Absatz 2. das Halten von ausländischen Fahrzeugen zum Verkehr auf öffentlichen Straßen, solange die Fahrzeuge sich im Inland befinden… mit einem Zusatz wie: “…jedoch kein regelmäßiger Standort im Inland begründet wird”

und/oder
•  § 1 Abs. 1 Nr. 3 KraftStG  durch Implementierung der Definition “Widerrechtliche Benutzung von Fahrzeugen” bzw. einem eindeutigen Verweis auf diese Definition, wo diese zu finden ist
•   Eine Deklaration zu dieser Problematik ( idealerweise polnisch sprachig, ich würde sie verbreiten)  

Ich würde mich sehr freuen, mit Ihrer Unterstützung zu einer Verbesserung der allgemeinen Verständlichkeit des Themas “Kraftfahrzeugsteuer für Fahrzeuge mit ausländischer Zulassung” beitragen zu dürfen. 
Der positive Effekt würde sich natürlich auf alle andren Sprachen/Nationen auswirken.


Für Fragen stehe ich Ihnen zur Verfügung.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Tomasz Biegaj
 
Versicherungsmakler, Darlehensvermittler

www.ubezpieczamy.de ______________________________________________________
 
Tel. (+49) 89 693 147 111
 
Friedenheimer Brücke 19
80639 München
                                  
Versicherungsmakler mit Erlaubnispflicht nach §34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO)
Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnispflicht nach §34 i Abs. 1 GewO
Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger und Baubetreuer nach § 34c GewO
Email: info@ubezpieczamy.de   Internet: www.ubezpieczamy.de
Registerabruf: www.vermittlerregister.info  unter folgender Nummer: D-QPNM-XVMBG-24 

Auskunft Kraftfahrzeugsteuer <info.kraftst@zoll.de>

15.02.2021, 19:17


an mich

 

Sehr geehrter Herr Biegaj,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Beantwortung Ihrer Anfrage weiterer, interner Abstimmungen bedarf. Innerhalb der nächsten 6 Wochen werden Sie von hier aus eine entsprechende Anwort erhalten.Mit freundlichen GrüßenIm AuftragFrau SüßeGeneralzolldirektionZentrale AuskunftPostfach 10 07 6101077 DresdenAuskunft KraftfahrzeugsteuerTel.: 0351/44834-550Fax: 0351/44834-590E-Mail: info.kraftst@zoll.deDe-Mail: auskunft-zoll.gzd@zoll.de-mail.deIhre Mitteilungen an die Zollverwaltung per E-Mail erfolgen unverschlüsselt. Als weiteren und sicheren Kommunikationsweg bieten wir Ihnen die De-Mail an. Ihre Nachrichten werden dabei nach dem De-Mail-Gesetz ausschließlich über verschlüsselte Kanäle übertragen. Um eine verschlüsselte Mail (De-Mail) an eine entsprechende Adresse erfolgreich senden zu können, benötigen Sie selbst ein De-Mail-Konto.Internet: www.zoll.deTelefonisch erreichen Sie die Auskunft KraftfahrzeugsteuerMontag-Freitag 08:00-17:00 Uhr. Der Zoll im Einsatz für Bürger und Wirtschaft:Über das Bürger- und Geschäftskundenportal können Sie die Bankverbindung zum Einzug der Kraftfahrzeugsteuer (SEPA-Lastschriftmandat) online ändern – einfach und effizient. www.zoll-portal.de
Auskunft Kraftfahrzeugsteuer <info.kraftst@zoll.de>

26.02.2021, 12:03


an mich

 

Sehr geehrter Herr Biegaj,auf Ihre Anfrage kann ich Ihnen zur kraftfahrzeugsteuerrechtlichen Bewertung wie folgt antworten:Voranstellen möchte ich, dass aufgrund der Komplexität Ihrer Anfrage und der Vielzahl möglicherunterschiedlicher Fallgestaltungen die Ausführungen nicht kürzer gefasst werden konnten.Nach der Sachverhaltsschilderung wird angenommen, dass sich die jeweils relevanten Fahrzeuge im verkehrsrechtlichen Zulassungsverfahren der Republik Polen befinden.Grundsätzlich unterliegen ausländische Fahrzeuge der Kraftfahrzeugsteuer, solange sie sich im Inland befinden, § 1 Abs. 1 Nr. 2 Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG).Sie sind allerdings regelmäßig nach § 3 Nrn. 12 oder Nr. 13 KraftStG oder aufgrund von internationalen Abkommen bei einem Aufenthalt bis zu einem Jahr von der Besteuerung ausgenommen bzw. von der Steuer befreit.Da weder das Genfer Abkommen noch das Kraft-DBA (Doppelbesteuerungsabkommen) mit Polen günstigere Regelungen enthalten, werden § 3 Nrn. 12 und 13 KraftStG insoweit nicht überlagert.Nach § 3 Nr. 12 KraftStG ist das Halten von Personenfahrzeugen im Anwendungsbereich derRL 83/182/EWG bei Nutzung der Fahrzeuge durch Personen, die ihren gewöhnlichen Wohnsitz nach Art. 7 der RL 83/182/EWG in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union haben, von der Steuer befreit.Der gewöhnliche Wohnsitz nach Art. 7 RL 83/182/EWG ist der Ort, an dem eine Person aufgrund ihrer persönlichen und ggf. beruflichen Bindung gewöhnlich wohnt (mindestens 185 Tage im Kalenderjahr).Sofern der Ort der persönlichen und der Ort der beruflichen Bindung nicht in demselben EU-Mitgliedstaatliegt, gilt als gewöhnlicher Wohnsitz der Ort, an dem die persönliche Bindung liegt, sofern die Person dorthin regelmäßig zurückkehrt.Wird im Ergebnis festgehalten, dass sich der gewöhnliche Wohnsitz nach Art. 7 RL 83/182/EWG der/ des Beteiligten im Inland (Deutschland) befindet, kann eine Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 12 KraftStG nicht in Anspruch genommen werden. Mögliche Sachverhalte, bei denen der gewöhnliche Wohnort der/ des Beteiligten sich im Inland befindet, sind beispielsweise:Ein Beteiligter lebt gemeinsam mit Partner/- in (und gemeinsamem Kind) im Inland, das gemeinsame Kind besucht eine Schule im Inland, der Arbeitgeber der/ des Beteiligten hat seinen Sitz im Inland oder die Adresse im Inland ist weiterhin als Hauptwohnanschrift im Personalausweis des/ der Beteiligten vermerkt (Art. 7 Abs. 2 RL 83/182/EWG).Die o.g. Sachverhalte sind lediglich beispielhaft aufgeführt.Falls eine Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 12 KraftStG zu verneinen ist, ist eine mögliche Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 13 KraftStG im jeweiligen Einzelfall zu prüfen.Demnach ist das Halten von ausländischen Personenkraftfahrzeugen und ihren Anhängern, die zum vorübergehenden Aufenthalt in das Inland gelangen, für die Dauer bis zu einem Jahr von der Kraftfahrzeugsteuer befreit. Die Steuerbefreiung entfällt u. a., wenn für diese Fahrzeuge ein regelmäßiger Standort im Inland begründet ist.Eine generelle Steuerbefreiung bis zum einem Jahr, wie in Ihrer E-Mail angenommen bzw. vermutet, besteht daher gerade nicht in allen Fällen. Die weiteren Umstände des Einzelfalls sind wie nachstehend zu beachten.Der regelmäßige Standort eines Fahrzeugs wird grundsätzlich durch seine tatsächliche Verwendung bestimmt. Es ist im Sinne der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) der Ort, von dem aus das Fahrzeug unmittelbar zum öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt wird und an dem es nach Beendigung des Einsatzes ruht. Regelmäßiger Standort ist dabei derjenige des Schwerpunkts der Ruhevorgänge, wobei objektive Merkmale maßgeblich sind.Bei einer Verlegung des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts einer Person unter Mitnahme des Fahrzeugs nach Deutschland wird bereits mit Grenzübertritt ein regelmäßiger Standort des Fahrzeugs am neuen Wohnsitz oder Aufenthaltsort begründet, mit der Folge, dass das Fahrzeug nach § 20 FZV verkehrsrechtlich zuzulassen ist.Bei mehrfachem Wohnsitz gilt als gewöhnlicher Wohnsitz der Ort, zu dem wegen persönlicher Bindungen enge Beziehungen bestehen, sofern eine regelmäßige Rückkehr dorthin erfolgt. In diesen Fällen entfällt die Steuerbefreiung zum Zeitpunkt der Verlegung des gewöhnlichen Wohnsitzes in das Inland oder der Begründung des regelmäßigen Standortes. Dies kann auch, wie bereits ausgeführt, vor Ablauf der Jahresfrist erfolgen.Hierzu wird im Besonderen auf die kraftfahrzeugsteuerrechtlichen Ausführungen im Internetangebot der Zollverwaltung unter www.zoll.de verwiesen (vgl.: https://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Kraftfahrzeugsteuer/Beginn-und-Ende-der-Steuerpflicht/beginn-und-ende-dersteuerpflicht_node.html;jsessionid=20FBC174381A139658A093C10FE9F331.internet412, sowie das Merkblatt 3832 „Informationsblatt – Umzug nach Deutschland“).Ein Wegfall von Steuerbefreiungen nach § 3 Nrn. 12, 13 KraftStG liegt insbesondere in den nachfolgend beispielhaft aufgezählten Sachverhalten vor:- Ununterbrochener Aufenthalt im Inland von mehr als einem Jahr, da das Fahrzeug nach Ablauf eines Jahres nicht mehr nur vorübergehend verwendet wird, jedoch beginnt nach jedem (auch nur kurzzeitigen) Grenzübertritt die Jahresfrist erneut zu laufen;- wenn das Fahrzeug der entgeltlichen Personenbeförderung oder Güterbeförderung dient und somit den wirtschaftlichen Interessen der das Fahrzeug haltenden oder der das Fahrzeug führenden Person zugutekommt;- bei Wegfall der vorübergehenden Nutzung eines in einem anderen EU-Mitgliedstaat zugelassenen Fahrzeugs durch Begründung eines gewöhnlichen Wohnsitzes des Benutzers im Inland (§ 3 Nr. 12 KraftStG) oder durch Begründung eines regelmäßigen Standorts des ausländischen Fahrzeugs im Inland (§ 3 Nr. 13 KraftStG).Sobald für ausländische Fahrzeuge ein regelmäßiger Standort im Inland begründet wurde, besteht die Verpflichtung zur Zulassung dieser Fahrzeuge im Inland bei der zuständigen Zulassungsbehörde. Bei Benutzung dieser Fahrzeuge ohne die erforderliche Zulassung im Inland, werden die Fahrzeuge widerrechtlich benutzt. Die widerrechtliche Benutzung unterliegt der Kraftfahrzeugsteuer nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 KraftStG.Dies gilt nicht für ausländische Firmenfahrzeuge, bei denen einem Arbeitgeber mit Wohnsitz im Inland von seinem Arbeitgeber mit Sitz in einem anderen Staat ein Firmenfahrzeug zur Verfügung gestellt wird, das der Arbeitnehmer auch zu privaten Zwecken im Inland nutzen darf, solange die letztendliche Verfügungsmacht über das Fahrzeug beim Arbeitgeber als Fahrzeughalter mit Sitz im Ausland verbleibt. Außerdem wird bei der Nutzung von Fahrzeugen durch Berufspendler und Studentinnen oder Studenten keine Steuerpflicht ausgelöst.Auf Grund der Vielfalt der einzelnen Fallgestaltungen ist jeweils eine kraftfahrzeugsteuerrechtliche Einzelfallbewertung vorzunehmen.Aus diesem Grunde wird auch von einer begehrten Ergänzung des Vordrucks 3820 abgesehen, da dieser Vordruck für die Steuerfestsetzung sowohl für den Fall einer widerrechtlichen Benutzung nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 KraftStG als auch für die Steuerfestsetzung in Bezug auf das Halten von ausländischen Fahrzeugen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 KraftStG genutzt werden kann. Eine Ergänzung von weiteren kraftfahrzeugsteuerrechtlichen oder auch zulassungsrechtlichen Regelungen in Anbetracht der sehr unterschiedlichen Lebenssachverhalte wäre nicht zielführend, so dass ich in Bezug auf die rechtlichenRegelungen auf meine o.a. Ausführungen sowie auf die Ausführungen unter www.zoll.de zurKraftfahrzeugsteuer verweise.Soweit die vorstehende Antwort fachliche Ausführungen enthält, begründen diese keine Rechtsansprüche.Mit freundlichen GrüßenFrau SüßeGeneralzolldirektionZentrale AuskunftPostfach 10 07 6101077 DresdenZentrale Auskunft KraftfahrzeugsteuerTel.: 0351/44834-550Fax: 0351/44834-590E-Mail: info.kraftst@zoll.deDe-Mail: auskunft-zoll.gzd@zoll.de-mail.deIhre Mitteilungen an die Zollverwaltung per E-Mail erfolgen unverschlüsselt. Als weiteren und sicheren Kommunikationsweg bieten wir Ihnen die De-Mail an. Ihre Nachrichten werden dabei nach dem De-Mail-Gesetz ausschließlich über verschlüsselte Kanäle übertragen. Um eine verschlüsselte Mail (De-Mail) an eine entsprechende Adresse erfolgreich senden zu können, benötigen Sie selbst ein De-Mail-Konto.Internet: www.zoll.deTelefonisch erreichen Sie die Auskunft KraftfahrzeugsteuerMontag-Freitag 08:00-17:00 Uhr
Der Zoll im Einsatz für Bürger und Wirtschaft:Über das Bürger- und Geschäftskundenportal können Sie die Bankverbindung zum Einzug der Kraftfahrzeugsteuer (SEPA-Lastschriftmandat) online ändern – einfach und effizient. www.zoll-portal.de

 

 

 

<info@ubezpieczamy.de>

20.05.2021, 11:08


an Auskunft

 

Guten Tag Frau Süße,
vielen Dank für Ihre ausführlichen Erläuterungen. Ich habe da noch eine wichtige Frage an Sie.
Sehr typisch ist für mein Klientel ist das Arbeiten eines Ehepartners / Lebensgefährten unter der Woche in Deutschland und die regelmäßige Heimkehr nach Polen, zumeist am Wochenende.
Dabei sind mir diese zwei Punkte etwas strittig:
1)     Der regelmäßige Standort eines Fahrzeugs wird grundsätzlich durch seine tatsächliche Verwendung bestimmt. Es ist im Sinne der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) der Ort, von dem aus das Fahrzeug unmittelbar zum öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt wird und an dem es nach Beendigung des Einsatzes ruht.
 versus
2)     Bei mehrfachem Wohnsitz gilt als gewöhnlicher Wohnsitz der Ort, zu dem wegen persönlicher Bindungen enge Beziehungen bestehen, sofern eine regelmäßige Rückkehr dorthin erfolgt.
Demnach wäre nach Pkt.1 eine Ummeldung quasi sofort nach Arbeitsbeginn in DE nötig, oder wird hier eine Frist zur Feststellung gewährt?Hingegen nach Pkt.2 könnte man meinen, dass so lange die Familie in Polen lebt und regelmäßig besucht wird, keine Ummeldung, auch nicht auf Dauer nötig sein wird?
Ist so ein Kunde nun
• Von der KFZ Steuer befreit? ( wie lange)
• Oder darf er die polnische Versicherung behalten, muss aber die KFZ Steuer in DE abführen?(ab wann, Formular 3820?)
• Oder muss er das KFZ ummelden und in DE versichern?
Bitte um eine Info hierzu, vielen Dank!
 
Für Fragen stehe ich Ihnen zur Verfügung.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Tomasz Biegaj
 
Versicherungsmakler, Darlehensvermittler

www.ubezpieczamy.de ______________________________________________________
 
Tel. (+49) 89 693 147 111
 
Friedenheimer Brücke 19
80639 München
                                  
Versicherungsmakler mit Erlaubnispflicht nach § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO)
Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnispflicht nach § 34 i Abs. 1 GewO
Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger und Baubetreuer nach § 34c GewO
Email: info@ubezpieczamy.de   Internet: www.ubezpieczamy.de
Registerabruf: www.vermittlerregister.info   unter den Nummern:Versicherungsmakler: D-QPNM-XVMBG-24 Immobiliardarlehensvermittler: D-W-155-WH79-01


Auskunft Kraftfahrzeugsteuer <info.kraftst@zoll.de>

31.05.2021, 06:12


an mich

 

Sehr geehrter Herr Biegaj,eine pauschale Beantwortung der strittigen Fragen ist nicht möglich.Es ist den polnischen Arbeitnehmern auf alle Fälle anzuraten, sich bei dem für ihren deutschen Wohnort zuständigen Hauptzollamt zu melden. Dort werden alle Aspekte des jeweiligen Einzelfalles geprüft und eine entsprechende Entscheidung getroffen.Diese kann von hier aus weder vorweg genommen noch beanstandet werden.Soweit die vorstehende Antwort fachliche Ausführungen enthält, begründen diese keine Rechtsansprüche.Mit freundlichen GrüßenIm AuftragHerr MüllerGeneralzolldirektionZentrale AuskunftPostfach 10 07 6101077 DresdenZentrale Auskunft KraftfahrzeugsteuerTel.: 0351/44834-550Fax: 0351/44834-590E-Mail: info.kraftst@zoll.deDe-Mail: auskunft-zoll.gzd@zoll.de-mail.de

 

Pomoc z podatkiem drogowym w Niemczech - dlaczego warto?

Istnieje wiele powodów dla których Polacy w Niemczech decydują się skorzystać z naszej pomocy – w tej oraz wielu innych aspektach pracy i pobytu u naszych zachodnich sąsiadów. Również w tej kwestii, jaką jest podatek drogowy w Niemczech, pozostajemy w pełni do Państwa dyspozycji zapewniając:
 • Dokładne przeanalizowanie Twojej sytuacji w kontekście KFZ-Steuer
 • Ocena sytuacji poparta znajomością prawa obowiązującego w Niemczech oraz korespondencją z urzędem celnym
 • Przedstawienie najlepszych i najbardziej opłacalnych rozwiązań w kwestii podatku drogowego, a także działań koniecznych do podjęcia
 • Pełną pomoc i wsparcie w języku polskim!

Nie czekaj – skontaktuj się z nami i uniknij przykrych sytuacji dotyczących podatku drogowego w Niemczech – pomożemy Ci od A do Z! 

Bezpieczeństwo Pewność Oszczędność czasu

Zdając się na nas minimalizujesz ryzyko popełnienia błędów lub pomyłki podczas załatwiania formalności i spraw dotyczących podatku drogowego w Niemczech. Nieodpowiednie rozliczenie się z urzędem w Niemczech może mieć poważne konsekwencje, warto zatem zadbać o prawidłowe przeanalizowanie Twojej sytuacji i dopasowanie rozwiązania, które zapewni Ci bezpieczne i stosowne rozwiązanie dobrane indywidualnie dla Ciebie!

Zyskaj pewność, że otrzymujesz rzetelne i sprawdzone informacje! Nasi doradcy i specjaliści sprawdzą za Ciebie czy podlegasz zwolnieniu z podatku drogowego, a jeśli nie, to powiedzą Ci co najlepiej w takiej sytuacji zrobić!

Przeszukiwanie internetu w celu znalezienia informacji na dany temat potrafi być bardzo czasochłonne, a czasem mimo to nie skuteczne, ponieważ możemy spotkać się z dużą ilością nieaktualnych lub niekompletnych informacji. Dlatego zapewniamy profesjonalną pomoc, dzięki której oszczędzisz swój czas, a od nas otrzymasz gotowe i najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji!

Kontakt w sprawie podatku drogowego (KFZ Steuer) w Niemczech!