SF-Klasse a zniżki w Niemczech

Czym jest SF-Klasse?

Schadenfreiheitsklasse – jest to suma lat bezwypadkowej jazdy wyrażana w klasach. Zniżki na ubezpieczenie samochodu w Niemczech są przyznawane na podstawie okresu czasu spędzonego za kierownicą bez wypadku. Im więcej lat bezwypadkowej jazdy posiadamy na naszym koncie – tym wyższa klasa (SF-Klasse), a co za tym idzie tańsze ubezpieczenie.

Klasy bezwypadkowej jazdy w Niemczech

Wiesz już czym jest SF-Klasse. Warto również znać zasady przyznawania poszczególnych klas. Za każdy rok bezwypadkowej jazdy zostaje Ci przyznana jedna klasa. Ogólny przedział wynosi od 0 do 35, czyli po 35 latach możemy liczyć na maksymalne zniżki w niemieckiej ubezpieczalni. Wyróżniamy także ujemne klasy, które mogą nam zostać przyznane na przykład po udziale w wypadku z naszej winy. Wtedy SF-Klasse może być ustalone jako np. SF-M lub SF-S.

Klasy bezwypadkowej jazdy dla OC i AC (Vollkasko) są przyznawane osobno i niezależnie od siebie. W przypadku częściowego ubezpieczenia AC (Teilkasko) nie wyróżniamy klas, ponieważ jego wysokość zawsze jest ustalana jako 100%.

Ustalanie Twojej SF-Klasse

 • Jeżeli miałeś już ubezpieczony kiedykolwiek samochód w Niemczech, wtedy posiadasz już Twoją indywidualną SF-Klasse.

Znajdziesz ją na każdym rachunku lub też polisie z poprzedniego ubezpieczenia.

Odpowiednia klasa zostanie przekazana do Twojego nowego ubezpieczyciela.

 • Jeżeli ubezpieczasz po raz pierwszy samochód w Niemczech i:

Nie masz polskich / zagranicznych zniżek
Nie masz prawa jazdy, od co najmniej 3 lat (skończone)
Wtedy zaczynasz klasą SF 0

 • Jeżeli ubezpieczasz po raz pierwszy samochód w Niemczech i:

Nie masz polskich zniżek
ALE masz prawo jazdy, co najmniej od 3 lat (skończone)
Wtedy zaczynasz klasą SF ½

 • Jeżeli ubezpieczasz po raz pierwszy samochód w Niemczech i:

Masz polskie / zagraniczne zniżki
Warto wiedzieć, że polskie zniżki możesz przenieść do niemieckiej ubezpieczalni,, jednak muszą one spełnić kilka wymogów. Jeżeli chcesz ubezpieczyć taniej swój samochód i posiadasz już zniżki w Polsce to tutaj możesz zobaczyć jak przenieść polskie zniżki do Niemiec.

 • Jeżeli miałeś kolizję i Twoja ubezpieczalnia uregulowała za Ciebie jakąś szkodę,

należy uwzględnić skorygowaną klasę SF na wskutek wypadku.

Ogólny schemat przyznawania zniżek na ubezpieczenie samochodu w Niemczech

Poniższa tabela stanowi poglądowy system według którego są przyznawane zniżki na obowiązkowe OC (Kfz-Haftpflichtversicherung):

Schemat wyliczania zniżek ubezpieczenia samochodowego w Niemczech

Zatem według powyższych danych możemy oszacować jakie zniżki mogą nam przysługiwać. Warto także pamiętać, że niemieckie ubezpieczalnie samochodowe mogą uznać nasze zniżki nabyte w Polsce. Więcej na ten temat znajduje się w artykule Przenoszenie polskich zniżek do Niemiec.

Od czego zależy wysokość składki polisy OC?

Na wysokość Twojej składki mają wpływ następujące czynniki:

 • Twoja indywidualna klasa bezwypadkowej jazdy (SF-Klasse)
 • Rodzaj i zakres Twojego ubezpieczenia (OC, AC = TK lub VK) oraz ewentualne dodatki i rozszerzenia
 • Wysokość Twojego wkładu własnego w ubezpieczenie
 • Rocznik samochodu (im nowszy tym tańsze ubezpieczenie)
 • Sposób przechowywania samochodu (np. czy jest garażowany)
 • Ilość kilometrów rocznie, które pokonujemy (im więcej tym drożej)
 • Twój status zawodowy i rodzaj zatrudnienia
 • Ilość lat przez które posiadamy prawo jazdy

Znaczenie ma także Klasa Twojego regionu zameldowania (Regionalklasse), która jest określana na podstawie wypadkowości lub też zdarzeń losowych w danym regionie, dlatego też nawet sama zmiana miejsca zamieszkania może mieć wpływ na zmianę kosztów ubezpieczenia samochodowego. Podczas wyliczania naszej składki nie bez znaczenia pozostaje również marka oraz model samochodu, ponieważ każdego roku są im przypisywane indywidualne klasy OC oraz AC, które warunkują koszty ich ubezpieczenia na podstawie np. wypadkowości danego modelu, ilości części zamiennych czy chociażby kosztów naprawy

Ostatni, często decydujący czynnik, który ma wpływ ma wysokość składki naszej polisy samochodowej to oczywiście wybór samej ubezpieczalni oraz właściwej taryfy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoszczędzić na ubezpieczeniu samochodu w każdym roku!

Ile kosztuje ubezpieczenie samochodowe w Niemczech?

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem swojego samochodu możesz skorzystać z naszej pomocy. Zupełnie za darmo ustalimy twoją SF-Klasse oraz dokonamy pełnej kalkulacji wysokości składek dla poszczególnych polis, aby wybrać dla Ciebie ubezpieczenie w najbardziej korzystnej cenie uwzględniając wszystkie zniżki które posiadasz (polskie lub niemieckie).

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu samochodu z naszą pomocą już teraz!