Kredyty

SCHUFA a Kredyt w Niemczech

SCHUFA – Instytucja decyzyjna ds. Kredytu w Niemczech Schufa to niemiecki odpowiednik polskiego BIK (biuro informacji kredytowej). Opinia tej instytucji jest niezwykle ważna dla osób starających się o kredyt w Niemczech, ponieważ zawiera ocenę szans na spłatę kredytu oraz wywiązanie się z zawartej umowy kredytowej. Należy spełniać 3 podstawowe warunki, aby składać jakikolwiek wniosek o […]
Read More
Kredyt na dom w niemczech

Zdolność i wiarygodność kredytowa

Co wpływa na zdolność kredytową w Niemczech? Zdolność kredytowa jest oceną banku która warunkuje wysokość kredytu jaki możemy otrzymać. Każdy bank ustala ją wedle własnych kryteriów, które nie są jawne, jednakże istnieją stałe czynniki mające wpływ na naszą zdolność kredytową: Wysokość stałych dochodów – ważną informacją dla banku jest wysokość wolnej kwoty miesięcznej na spłate raty […]
Read More

SEPA Lastschrift

Co to jest SEPA? SEPA jest to upoważnienie do pobierania z naszego konta środków w celu opłacenia składki, na przykład w przypadku ubezpieczenia samochodowego. Stanowi wygodną alternatywę w postaci automatycznej płatności, dzięki czemu nie musimy pamiętać o dokonywaniu przelewów ręcznie na podstawie rachunków otrzymanych tradycyjną pocztą. Kiedy stosujemy SEPA (Lastschrift)? Warto skorzystać z tej możliwości […]
Read More

Jak dostać kredyt w Niemczech?

Kto może starać się o kredyt w Niemczech? Wniosek o kredyt może złożyć każda pełnoletnia i zameldowana w Niemczech osoba, która posiada udokumentowane dochody wypłacane na niemieckie konto. W zależności od obecnej formy zatrudnienia wyróżniamy dwie formy dokumentowania naszych dochodów, które mają kluczową rolę podczas oceny naszej zdolności kredytowej. Kredyt dla osób zatrudnionych na umowę […]
Read More