Zmiana ubezpieczenia samochodowego w Niemczech

Kiedy i jak można zmienić ubezpieczenie samochodu w Niemczech?

Większość polis ubezpieczeń samochodowych kończy się z dniem 31 grudnia każdego roku, niezależnie od terminu jej zawarcia.

Jeżeli nie złożysz wypowiedzenia, Twoja polisa przedłuży się automatycznie o kolejny rok. Istnieje jednak możliwość zmiany ubezpieczenia samochodu poprzez wypowiedzenie umowy do dnia 30 listopada danego roku.

Dzięki odpowiednio wczesnemu wypowiedzeniu umowy możemy sporo zaoszczędzić na ubezpieczeniu naszego samochodu w kolejnym roku wybierając spośród dostępnych ofert korzystniejszą od naszej obecnej polisy, zarówno pod względem ceny ubezpieczenia jak i jego zakresu.

Umowę można wypowiedzieć poprzez Formularz wypowiedzenia umowy

Instrukcja wypowiedzenia umowy:

Absender: Wpisz Twoje imię, nazwisko oraz adres

Versicherungsunternehmen: Wpisz nazwę oraz adres Twojej dotychczasowej ubezpieczalni

Versicherungsschein-Nr: Wpisz Twój numer ubezpieczenia

Amtliches Kennzeichen: Wpisz numery rejestracyjne Twojego samochodu

Jahresende (31.12. ………): Uzupełnij rok bieżący

Następnie dopisz miejscowość, datę oraz podpisz dokument i wyślij go do ubezpieczalni.

W bardzo rzadkich przypadkach obowiązuje rok ubezpieczeniowy. Oznacza to, że Twoje ubezpieczenie samochodu obowiązuje niezależnie od ww. reguły przez rok i należy je wypowiedzieć miesiąc przed jego upływem. Termin trwania Twej umowy znajdziesz w polisie ( Versicherungsschein / Police) w miejscu „Ablauf der Versicherung” oraz w następujących dopiskach do polisy ( Nachtrag). Czasem również i w rachunku za ubezpieczenie samochodu ( Beitragsrechnung).

Inne okoliczności umożliwiające wypowiedzenie umowy

Do innych przyczyn zakończenia umowy należą:

  • Sprzedaż i wymeldowanie samochodu. Ubezpieczenie wygasa w tym momencie w dniu po wymeldowaniu samochodu. ( nie ważne czy przez właściciela czy też nabywcę).
  • Podwyższenie składki przez ubezpieczyciela. Wtedy mamy 1 miesiąc czasu od otrzymania informacji o podwyżce, aby wypowiedzieć umowę i zmienić ubezpieczalnie z dniem, kiedy podwyżka weszłaby w życie.
  • Po szkodzie, która została uregulowana przez ubezpieczyciela. Wtedy mamy 1 miesiąc czasu od otrzymania informacji o uregulowaniu szkody ( wypłaceniu odszkodowania osobie poszkodowanej), aby zmienić ubezpieczalnie.

Wypowiedzenie ubezpieczenia przez ubezpieczyciela

Tak samo jak Ty, tak i Twój ubezpieczyciel ma prawo w niektórych przypadkach wypowiedzieć Twoje ubezpieczenie samochodu, najważniejsze z nich to:

  • Wypowiedzenie Twojej umowy ze względu na niezapłacenie składki

Wiąże się to z wieloma możliwymi negatywnymi skutkami, zobacz więcej na ten temat tutaj

  • Wypowiedzenie Twojej umowy ze względu na szkodę lub przebieg szkód. Wtedy ubezpieczyciel wypowiada umowę w ciągu miesiąca od dostarczenia Ci informacji o uregulowaniu ( wypłaceniu) szkody.

LUB: możne ją wypowiedzieć w terminie regularnego zakończenia ubezpieczenia.

Ważna informacja:

Jeżeli Twój ubezpieczyciel wypowiedział Tobie umowę, często masz możliwość tzw. „odwrócenia wypowiedzenia“.

Przykład:

Jeżeli po uregulowaniu szkody otrzymujesz wypowiedzenie przez Twojego ubezpieczyciela, warto wysłać mu też wypowiedzenie ze względu na tę szkodę.

Powoduje to, że poszukując nowego ubezpieczyciela, będziesz mógł zadeklarować wypowiedzenie Twojego ubezpieczenia samochodu z własnej inicjatywy, co zagwarantuje Ci często lepsze warunki nowej umowy, niż gdybyś deklarował, że to Twoja umowa została wypowiedziana przez Twojego poprzedniego ubezpieczyciela.

Potrzebujesz pomocy ze zmianą ubezpieczyciela w języku polskim?

Zapewnimy Ci pełne wsparcie w zakresie zmiany ubezpieczenia samochodu w Niemczech na korzystniejsze!

  • Dokonamy dla Ciebie darmowej kalkulacji
  • Doradzimy najlepszy zakres ubezpieczenia
  • Pomożemy załatwić wszelkie formalności

Więcej informacji na temat ubezpieczenia samochodu w Niemczech znajdziesz TUTAJ