Jak działa Państwowa Kasa Chorych GKV w Niemczech?

GKV ( niem. gesetzliche Krankenversicherung) czyli państwowa kasa chorych

Analogicznie do polskiego NFZ jest to w Niemczech właśnie GKV ( niem. gesetzliche Krankenversicherung).
Różnica jest taka, że NFZ jest jedno a GKV dzieli się na aktualnie około 110 różnych kas chorych.
Najbardziej znane to AOK, Techniker Krankenkasse (TK), DAK oraz Barmer.
Stan zdrowia nie gra roli dla możliwości przystąpienia.
Często możliwe jest ubezpieczenie rodzinne „w składce” pozostałych członków rodziny, czyli męża lub żony oraz dziecka.
Generalnie składki są naliczane procentowo od dochodów.
Sumujemy stawki na ubezpieczenie zdrowotne + ubezpieczenie opiekuńcze.
WAŻNE:
Mamy stawkę ustawową + stawkę indywidualną danej ubezpieczalni.
Tutaj znajdziesz listę wszystkich kas chorych oraz ich indywidualnych dodatków:
Pobierz
Lub przejdź bezpośrednio na oficjalną stronę:
https://www.krankenkassenzentrale.de/liste/gesetzliche-krankenkassen#
Chcąc ustalić własną stawkę w % musimy zatem zliczyć:
Stawka podstawowa + stawka indywidualna + ubezpieczenie opiekuńcze

Stawki na państwowe ubezpieczenie zdrowotne 2019

Stawka podstawowa                  = 14,60 %   ( z ubezpieczeniem chorobowym)
– LUB –
Stawka podstawowa                  = 14,00 %   ( bez ubezpieczenia chorobowego)
+
Stawka indywidualna                =  0,30 % – 1,70 % !!

Stawki na państwowe ubezpieczenie opiekuńcze 2019

Stawka dla osób bezdzietnych  = 3,30 %
– LUB –
Stawka dla osób dzietnych        = 3,05 %
Tak to działa:
Co roku są w Niemczech ustalane ustawowe tzw. „Bemessungsgrundlage”.
Można je zrozumieć, jako swego rodzaju „podstawy obliczeniowe”, którymi kasy chorych muszą się kierować naliczając Tobie składkę.
My posłużymy się w dalszym ciągu wartościami z 2019 roku.

Osoby niepracujące, bezrobotne lub pracujące na „Minijob“

Osoba niepracująca lub pracująca na „Minijob” będzie miała, w zależności od wyboru kasy chorych, naliczaną składkę procentowo od „Bemessungsgrundlage” w wysokości 1.038,00 €.
Wybierając dla przykładu TK ( Techniker Krankenkasse), zapłacisz, np. jako osoba bezdzietna 14,60 % ( zdrowotne) + 0,70 % ( dodatek) + 3,30 % ( opiekuńcze)
Czyli łącznie 18,60 % od 1.038,00 € = 193,07 € miesięcznie.

Przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione

Tzw. „Bemessungsgrundlage” w przypadku przedsiębiorców jest inna, zależy ona od dochodów:
Przykład I: niskie dochody i brak zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach:
Jeżeli jeszcze nie masz z urzędu skarbowego ( Finanzamt)
zaświadczenia o dochodach ( Einkommensteuerbescheid)
to można wnioskować o ulgową składkę przy niskich dochodach.
Tzw. „Bemessungsgrundlage” wynosi wtedy minimum 1038,33 € ( x stawka np. 18,60 %)
co daje nam najniższą przeciętną składkę w wysokości 193,13 € miesięcznie.
Analogicznie możesz obliczyć wysokość Twojej składki również przy wyższym dochodzie w prosty sposób:
Np. dochód ms. 2.000 €:    liczymy:   2.000 € X 18,60 % = 372,00 € miesięcznie
Pryzkład II: wyższe dochody i / lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach:
Przedsiębiorca ubezpiecza się państwowo,
jego zysk wyniesie szacowane 42.000 € za ten rok.
Przeliczając na miesiąc będzie to 3.500,00 € zysku.
Państwowa kasa chorych obliczy składkę w ten sposób:
14,60 % ( z ub. chorobowym, bez ub. chorobowego będzie to 14,00 %)
+   0,70 % ( dodatek do składki, który kasa chorych sama ustala)
+   3,30 % ( Pflegeversicherung = obowiązkowe ubezpieczenie opiekuńcze, dla osób dzietnych wyniesie ono – 0,25 % czyli łącznie 3,05 %)
=  18,60 % x 3.500 € = 651,00 € miesięcznie

Podsumowanie

  • Osoby niepracujące oraz pracujące na tzw. Minijob ( do 450 € miesięcznie) muszą sobie same opłacać składkę z „własnej kieszeni”. Przeciętnie wynosi ona dla takich osób około 190 € miesięcznie.
  • Osoby zatrudnione na etat, ( co najmniej 451 € brutto miesięcznie) płacą składkę od wysokości wynagrodzenia brutto. Pracodawca odprowadza ją wraz ze składkami na ubezpieczenie emerytalne i inne socjalne ubezpieczenia za nas i wypłaca nam wynagrodzenie netto.
  • Studenci zapłacą w Niemczech, w 2019 co najmniej  84,50 € miesięcznie.
  • Emeryci mogą się starać o „przeniesienie” ubezpieczenia z ZUS/ NFZ i otrzymanie niemieckiej karty zdrowia / karty ubezpieczeniowej. Koszt za ubezpieczenie zdrowotne emeryta pokrywa wtedy polska kasa chorych.
  • Przedsiębiorcy „na Gewerbie” zapłacą nieco ponad 18 % od swojego zysku, jednak stosując się do wytycznych w przykładzie powyżej.

Absolutnie maksymalna składka miesięczna w 2019 w Niemczech jest naliczana od Bemessungsgrundlage 4.537,50 € x 19,1 %.
Daje to maksymalną składkę na 2019 r. = 866,66 € miesięcznie w niemieckim państwowym systemie zdrowotnym GKV.

WAŻNE:
Często należy przezwyciężyć różne trudności, aby przystąpić w Niemczech do państwowej kasy chorych GKV.
Bywało nawet, że w przeszłości osoby starające się w „nieodpowiedni sposób” o członkostwo w którejś z państwowych kas chorych, były zmuszone brać kredyty w Niemczech, aby wyrównać powstałą w ten sposób niewiarygodną kwotę do zapłacenia wstecz.
Wynikają one często z licznych regulacji a nieraz i z niepełnej wiedzy osób zatrudnionych w kasach chorych lub też braku odpowiednich dokumentów.


Zapytaj o ubezpieczenie zdrowotne

Lub


Wróć do strony z ubezpieczeniami