Płatność za podatek drogowy w Niemczech

Podatek drogowy w Niemczech

Podatek drogowy pobiera niemiecki urząd celny (Zoll) poprzez ściągnięcie go z konta w formie SEPA. Tutaj znajdziesz bezpośredni oficjalny link do niemieckiego ministerstwa finansów zawierający kalkulator podatku drogowego w Niemczech dzięki któremu w kilka kroków obliczysz podatek drogowy jaki jest obowiązkowy do zapłaty w Twoim przypadku. Niemieckie urzędy akceptują również zagraniczne konta, zatem płatność może nastąpić również z polskiego konta bankowego. W takiej sytuacji należy przedstawić prawidłowy IBAN oraz BIC. Zgoda na pobranie od nas opłaty za podatek drogowy następuje podczas rejestrowania pojazdu w Niemczech.

Ubezpieczenie pojazdu w Niemczech

Równie ważną rzeczą jest ubezpieczenie samochodu.

Sposoby płatności

Składkę za ubezpieczenie samochodu możemy płacić poprzez rozliczenie miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne. Do wyboru mamy także różne opcje płatności: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie oraz rocznie. Ponadto możemy rozliczać się automatycznie (poprzez pobieranie środków za pomocą SEPA), a także ręcznie, dokonując regularnie płatności na wskazane dane.

Co jeśli nie zapłacę podatku drogowego w Niemczech?

Niezapłacony podatek w Niemczech może skutkować otrzymaniem wysokiego mandatu. Ponadto, jeśli wyjdzie to na jaw podczas kontroli drogowej, policja może wysłać zawiadomienie do urzędu skarbowego, który upomni się o wpłatę zaległej kwoty wraz z odsetkami. Nieopłacony podatek drogowy może także skutkować zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego samochodu.

Termin opłacenia podatku drogowego oraz dostępne ulgi podatkowe

Płatność za podatek drogowy w Niemczech powinna nastąpić do 20 września danego roku. Jeżeli wyliczona kwota przekracza 500 euro, to wpłata może być w dwóch ratach, a dla kwot powyżej 1000 euro – w czterech ratach.

Warto pamiętać, że niektórym pojazdom przysługują specjalne ulgi lub całkowite zwolnienie z podatku drogowego:

  • Pojazdy elektryczne
  • Autobusy
  • Pojazdy wykorzystywane wyłącznie w rolnictwie

Ulgą są objęte także osoby u których stwierdzono wysoki stopień niepełnosprawności.

Czy Polacy muszą płacić podatek drogowy w Niemczech?

Tak, podatkiem są objęte osoby które prowadzą własną działalność lub są zatrudnione na umowę o prace. Warto pamiętać, że nie musimy wcale otrzymać informacji o należnej zapłacie, dlatego warto wiedzieć gdzie i kiedy opłacić podatek drogowy.

1 Comment

Comments are closed.