Zmiana ubezpieczyciela

A: zwyczajnie tj. z dniem zakończenia umowy

Większość umów kończy się z dniem 31 grudnia każdego roku, niezależnie od terminu jej zawarcia.

Jednak, aby móc zmienić ubezpieczenie samochodu z dniem 1 stycznia następnego roku, trzeba pamiętać, aby wypowiedzieć umowę do 30 listopada bierzącego roku.

Jeżeli tego nie dopilnujemy i wypowiedzenie nie dotrze do aktualnej ubezpieczalni do 30 listopada, umowa przedłuży się automatycznie o kolejny rok.

Poniżej znajdziesz formularz wypowiedzenia umowy.

Możesz go wydrukować, wypełnić i wysłać do dotychczasowej ubezpieczalni faksem lub też mailem, ( jako podpisany załącznik) lub też pocztą ( wyślij tak, aby do 30 listopada dotarł, najlepiej listem poleconym)

Formularz wypowiedzenia umowy

Gdzie:

Absender: Wpisz Twoje imię, nazwisko oraz adres

Versicherungsunternehmen: Wpisz nazwę oraz adres Twojej dotychczasowej ubezpieczalni

Versicherungsschein-Nr: Wpisz Twój numer ubezpieczenia

Amtliches Kennzeichen: Wpisz numery rejestracyjne Twojego samochodu

Jahresende (31.12. ………): Uzupełnij rok bieżący

Następnie dopisz miejscowość, datę oraz podpisz dokument i wyślij go do ubezpieczalni.

W bardzo rzadkich przypadkach obowiązuje rok ubezpieczeniowy. Oznacza to, że Twoje ubezpieczenie samochodu obowiązuje niezależnie od ww. reguły przez rok i należy je wypowiedzieć miesiąc przed jego upływem. Termin trwania Twej umowy znajdziesz w polisie ( Versicherungsschein / Police) w miejscu „Ablauf der Versicherung”.

Zmiana ubezpieczyciela

B: nadzwyczajnie tj. z innych przyczyn

Do innych przyczyn zakończenia umowy należą:

  • Sprzedaż i wymeldowanie samochodu. Ubezpieczenie wygasa w tym momencie w dniu po wymeldowaniu samochodu. ( nie ważne czy przez właściciela czy też nabywcę).
  • Podwyższenie składki przez ubezpieczyciela. Wtedy mamy 1 miesiąc czasu od otrzymania informacji o podwyżce, aby wypowiedzieć umowę i zmienić ubezpieczalnie z dniem, kiedy podwyżka weszłaby w życie.
  • Po szkodzie, która została uregulowana przez ubezpieczyciela. Wtedy mamy 1 miesiąc czasu od otrzymania informacji o uregulowaniu szkody ( wypłaceniu odszkodowania osobie poszkodowanej), aby zmienić ubezpieczalnie.
  • Zmiana wymuszona wypowiedzeniem ubezpieczenia za niezapłacenie w terminie składki.
« Back to Glossary Index
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *