Zdolność i wiarygodność kredytowa

Zdolność kredytowa

Mówiąc najprościej, jest to ocena banku, czy stać nas na kredyt i jeśli tak, to, w jakiej wysokości.

Każdy bank ustala ją wedle własnych kryteriów przydzielania kredytów i wcale nie są one jawne, ponieważ banki uznają je, jako swoją „tajemnicę biznesową”.

Czynniki, na podstawie, których, bank ocenia naszą zdolność kredytową to min.:

 • Wysokość stałych dochodów – ważną informacją dla banku jest wysokość wolnej kwoty miesięcznej na spłate raty miesięcznej kredytu. Takie zestawienie można nazwać „budżetem domowym” – czyli dochód pomniejszony o stałe kosztzy( niem. „Haushaltsrechnung”)
 • Forma zatrudnienia oraz staż – chętniej banki patrzą na umowy o pracę nieograniczone terminowo i/lub czas próbny ( Probezeit). Im dłuższy jest staż, tym częściej proponowane są lepsze warunki.
 • Aktualne zobowiązania, – pozostałe koszty, które redukują naszą nadwyżke w budżecie domowym. Zaliczamy do nich np. spłatę innych kredytów, karty kredytowe, debet na koncie oraz alimenty.
 • Ilość osób zameldowanych w gospodarstwie domowym – uczące się dzieci oraz niepracujący partner, powodują większe koszty utrzymania, co obniży Twoją zdolność kredytową. Często może drugi wsólkredytobiorca doprowadzić do lepszych warunków uzyskania kredytu.

Wiarygodność kredytowa

Jest to ocena banku, wysokości prawdopodobieństwa, z jakim spłacimy zaciągnięty kredyt. Dzieje się to na podstawie naszej historii w spłacaniu poprzednich kredytów oraz, czy odbywało się bez zakłóceń, a jeśli one były, to jak radziliśmy sobie z nimi.

Ponadto decydująca w tej ocenie jest nasza historia oraz indywidualny „Schufa Scoring”, czyli ocena niemieckiej wersji BIKu, prawdopodobieństwa wyrażonego w procentach, z jakim terminowo spłacimy zobowiązania wraz z odsetkami.

Czynniki, które wpływają korzystnie na Twoją wiarygodność

Generalnie są to wszystkie płatności udokumentowane ( czyli płacone poprzez Twoje niemieckie konto).

Szczególnie do takich należą:

 • Czynsz za mieszkanie, jeżeli płacisz gotówką, zacznij płacić przelewem, jeżeli jesteś podnajemcą, również plać Twoją część nawet Twojemu ( głównemu) współlokatorowi przelewem, najlepiej wpisz tytułem „Miete”, czyli czynsz. Jeżeli pracodawca Ci potrąca czynsz z pensji, zadbaj, aby to było wyszczególnione na Twoim rozliczeniu wypłaty od pracodawcy.
 • Abonamenty np. za telefon ( lepiej mieć abonament niemiecki niż telefon „na kartę”, lub abonament polski)
 • Ubezpieczenia
 • Członkostwa w klubach ( np. Fitness, ADAC, zrzeszeniach itp.)
 • Spłacone w przeszłości kredyty bez zakłóceń w spłacaniu ( w tym również tzw. 0% Finanzierung, czyli zakup drobnych rzeczy na jedynie kilka rat)
 • Karta kredytowa obsługiwana zawsze na czas ( wiąże się z wystarczającym pokryciem na koncie)
 • Brak negatywnych komunikatów do SCHUFA

Czynniki, które obniżają Twoją wiarygodność kredytową

Generalnie są to wszelkie opóźnienia w płatnościach.

Szczególnie do takich należą:

 • Niepłacone na czas raty kredytów
 • SEPA-Lastschrift-Rückläufer, czyli cofnięcia/odmówienia przez nasz bank próby obciążenia naszego rachunku ( próby pobrania pieniędzy z naszego konta np. za jakiś abonament, ubezpieczenie, ratę itp.)
 • Zakup czegokolwiek „na rachunek”, wtedy sprzedawca wysyła zapytanie do Schufy, pozostaje adnotacja o zapytaniu
 • Zakładanie jakiegoś nowego konta zakupowego / sprzedaży wysyłkowej
 • W niewłaściwy sposób złożone zapytania o kredyt ( zamiast zapytania o kondycje kredytowe)
 • Założenie nowego konta bankowego
 • Negatywny wpis w SCHUFIE, za niezapłacone w przeszłości rachunki
 • Niedawna przeprowadzka ( a tym bardziej częste przeprowadzki w krótkim czasie)
 • Brak jakichkolwiek danych jest odbierany raczej negatywnie

Podsumowanie:

Dla osób starających się o kredyt w Niemczech, również w przyszłości, nie najlepszym rozwiązaniem jest po prostu czekać, aż wiarygodność kredytowa się nam „sama zbuduje”, ponieważ to my ją budujemy, tworząc jej historie naszymi płatnościami, przez co bankom jest o wiele łatwiej ocenić prawdopodobieństwo odzyskania pożyczki.

Jednocześnie należy jednak zadbać o to, aby tworząc tę historie nie pozwolić na jej negatywny przebieg.

Wiele również zależy od naszego zachowania krótko przed staraniem się o kredyt w Niemczech.

Przykładowo nie zakładamy nowych kont bankowych/ wysyłkowych, nie dopuszczamy do cofnięć prób pobrania płatności z naszego konta, nie pytamy o kredyt tylko o kondycje kredytowe itp.