SCHUFA – Instytucja Decyzyjna

SCHUFA – decydująca instytucja

Informacje ogólne

Schufa to niemiecki odpowiednik polskiego BIK ( biuro informacji kredytowej). Jej ocena jest niezwykle ważna dla osób starających się o kredyt w Niemczech.

Co to jest Schufa?

Jest to prywatna instytucja, wspomagająca wierzycieli w ocenie szans na spłatę kredytu przez dłużnika lub wywiązanie się z zawartej umowy przez klienta.

Jak działa Schufa?

Schufa ocenia wiarygodność kredytową osób poprzez indywidualny „Scoring”.

Odnotowuje całościowo naszą historie płatniczą poprzez stałą komunikacje z instytucjami państwowymi oraz prywatnymi.
Ponadto mogą być w pewnych okolicznościach dokonane negatywne wpisy przez wierzycieli.

Rozróżniamy:

  • Indywidualny Scoring wyrażany w % ( np. 95,68 % oznacza prawdopodobieństwo spłaty kredytu w procentach). Jest on, co kwartał aktualizowany. Niski Scoring potrzebuje czasu, aby się „zregenerować”, należy się wówczas stosować do naszych zaleceń budowania wiarygodności kredytowej. Tutaj znajdziesz więcej na ten temat BL wiaryg kr
  • Negatywny wpis „uregulowany” – widnieje on 3 lata od uregulowania należności. Ograniczona zdolność kredytowa, ale istnieją możliwości wnioskowania.
  • Negatywny wpis „nieuregulowany”, oznacza to, że gdzieś widnieje jeszcze niezapłacony dług, albo, co najmniej nie zostało zgłoszone jego zapłacenie przez wierzyciela.

W ostatnim przypadku nie ma szans na uzyskanie kredytu w niemieckim banku.

Jest natomiast szansa uzyskać korektę statusu na „uregulowany”, kiedy należność jest już faktycznie spłacona. Mijający czas działa wtedy już na naszą korzyść po względem budowanie wiarygodności kredytowej.

Instrukcja: Jak uzyskać darmowy wyciąg/ informacje lub utworzyć konto z mojej SCHUFY

Tutaj znajdziesz informacje, jak zamówić darmowy wyciąg z „Schufa”, lub tez utworzyć konto ze stałym dojściem do danych.

Każda osoba w Niemczech ma ustawowo prawo zamówić raz do roku darmowy wyciąg z Schufy.

Aby go otrzymać, kliknij na poniższy link, otworzy się właściwa strona Schufy:

https://www.meineschufa.de/index.php?site=11_3&via=menu

Od razu widzimy dwie rubryki:

„Datenkopie ( nach Art. 15 DS-GVO)” ( darmowy jednorazowy wyciąg)

Przesuwamy ekran w dół i klikamy pod tą rubryką na „jetzt bestellen”.

W otwierającym się okienku wpisujemy nasze dane osobowe oraz aktualny adres zameldowania w Niemczech.

Następnie przechodzimy na sam dół do pola „Sicherheitsschlüssel”, przepisujemy pojawiający się z lewej strony kod i klikamy „weiter”.

Pojawia się podsumowanie danych, możemy je jeszcze zmienić klikając „Daten ändern”.

Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy „Absenden” i zapytanie jest wysyłane, czas oczekiwania to nawet kilka tygodni.

Jako alternatywa, widnieje obok„meineSchufa kompakt“ ( płatny)

Jest to abonament na konto online, w każdej chwili mamy wgląd na stan naszej Schufy.

Koszt to 9,95 € jednorazowo za aktywacje + 3,95 € miesięcznie.

Klikając „jetzt bestellen” rozpoczynamy zameldowanie w portalu.

Po zakończeniu, jest generowany tzw. „PostIdent Coupon“, czyli formularz identyfikacji osobowej.

Należy go wydrukować i udać się z nim wraz z ważnym dokumentem tożsamości na pocztę.

Przekazujemy kupon pracownikowi na poczcie a on dokonuje identyfikacji osobowej i potwierdza dane Schufie.

Następnie otrzymamy już poczta wszystkie dane do zalogowania się w naszym nowym koncie.