Wiarygodność kredytowa w Niemczech

Zdolność i wiarygodność kredytowa

Zdolność kredytowa Mówiąc najprościej, jest to ocena banku, czy stać nas na kredyt i jeśli tak, to, w jakiej wysokości. Każdy bank ustala ją wedle własnych kryteriów przydzielania kredytów i wcale nie są one jawne, ponieważ banki uznają je, jako swoją „tajemnicę biznesową”. Czynniki, na podstawie, których, bank ocenia naszą zdolność kredytową to min.: Wysokość […]
Read More

Starania o kredyt w Niemczech

Kto może się starać o kredyt w Niemczech? Generalnie każda pełnoletnia zameldowana w Niemczech osoba, która ma dochody ( również zagraniczne) wypłacane na niemieckie konto. Osoby zatrudnione Przedstawiają ostatnie 2 rozliczenia od pracodawcy ( niem. Lohnabrechnung / Gehaltsabrechnung / Verdienstbescheinigung / Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge) Przedsiębiorcy Przedstawiają wyciągi, co najmniej 90 dni prowadzenia konta Dochody powinne przewyższać wydatki […]
Read More