HP ( Haftpflicht ): czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie samochodu w Niemczech i stanowi minimalny wymagany zakres ubezpieczenia,

aby móc zameldować samochód w Niemczech.

Polega na zabezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, z jaką musisz się liczyć, gdy spowodujesz wypadek.

Pokrywa ono szkody, które Ty wyrządzasz osobom trzecim.