Obowiązkowe ubezpieczenie OC w Niemczech HP (Haftpflicht)

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów w Niemczech

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie samochodowe wymagane aby zameldować samochód w Niemczech. Stanowi zabezpieczenie, pozwalające na pokrycie kosztów naprawy pojazdu lub uszczerbków na zdrowiu wyrządzonych osobie poszkodowanej w wyniku spowodowania wypadku z Twojej winy. Haftpflicht (HP) stanowi zatem odpowiednik polskiego OC.

Zakres podstawowego ubezpieczenia OC w Niemczech (Kfz-Haftpflichtversicherung)

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu w Niemczech obejmuje wypłatę odszkodowania niezbędnego do pokrycia strat finansowych w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim. Z podstawowego OC, na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku, wypłacane są zarówno:

  • Szkody osobowe (np. uszczerbek na zdrowiu)
  • Zniszczone mienie (np. rozbity samochód)

Niemieckie prawo stanowi, iż suma ubezpieczenia OC musi wynosić minimum 7500000 euro w przypadku szkód osobowych oraz 1120000 euro w przypadku szkód majątkowych. Straty finansowe stanowią sumę minimum 50000 euro.

Warto pamiętać, że niektórzy ubezpieczyciele oferują dużo wyższe sumy zabezpieczające poszczególne szkody.

Ile kosztuje najtańsze, podstawowe ubezpieczenie OC w Niemczech?

Cena ubezpieczenia jest zależna od wielu czynników, między innymi SF-Klasse, czyli klasy bezwypadkowej jazdy. To na jej podstawie wyliczane są zniżki w Niemczech, chociaż istnieje także możliwość przeniesienia polskich zniżek do niemieckiej ubezpieczalni.

W celu uzyskania wiarygodnej kalkulacji odnośnie wysokości składki polisy ubezpieczeniowej w Niemczech można skorzystać z narzędzia jakim jest kalkulator OC.