Praca w Niemczech a ubezpieczenie – o czym warto pamiętać?

Organizacja wyjazdu zarobkowego do Niemiec musi uwzględnić szereg niezwykle ważnych kwestii. Mowa tu nie tylko o wyborze odpowiedniej firmy, zapewnieniu sobie sprawnego przewozu i miejsca noclegowego. Niezwykle ważne jest także ubezpieczenie zdrowotne i od następstw wypadków. Warto zastanowić się, kto jest w stanie zapewnić nam taką ochronę i jaki dokładnie pakiet wybrać.

Czy ubezpieczenie w Niemczech jest obowiązkowe?

Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, należy zająć się kwestią zasadniczą. W sieci często pojawiają się pytania o to, czy pracownicy wyjeżdżający do Niemiec na pewno muszą zawracać sobie głowę kwestiami związanymi z ubezpieczeniami. Jak wskazują niemieckie przepisy, wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego nie jest przywilejem, a obowiązkiem.

Ale zaraz. Dlaczego mamy przejmować się prawem Niemiec, skoro jesteśmy Polakami? W tym przypadku warto odnieść się do ustawodawstwa europejskiego. Zgodnie z rozporządzeniami Rady i Parlamenty Europejskiego, osoby zatrudnione w krajach UE (a także przedsiębiorcy) podlegają przepisom prawa tego kraju, w którym wykonują obowiązki zawodowe.

Czy więc zawsze pracownik z Polski musi zmienić ubezpieczenie krajowe na niemieckie? Tak, choć od tej reguły istnieją pewne wyjątki. Dotyczą one osób wykonujących przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące pracę jako pracownicy najemni w imieniu pracodawcy, który z kolei prowadzi swoją firmę w kraju jej zarejestrowania. To samo tyczy się osób wyjeżdżających w tym samym celu, ale pracujących na własny rachunek.

Jeśli zaś jesteśmy przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, przed obowiązkiem wykupienia niemieckiego ubezpieczenia możemy „uciec” tylko wtedy, gdy dysponujemy ubezpieczeniem z innego tytułu (np. umowy o pracę).

Na jakie ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech mogę się zdecydować?

Skoro mamy już za sobą kwestie prawne, możemy przejść do praktyki. Warto podkreślić, że w Niemczech działają różne modele zatrudnienia, które podlegają nieco innym przepisom. Osoby zatrudnione u pracodawcy nie mają zbytniego wyboru, ponieważ to firma odpowiada za zgłoszenie ich do kasy chorych. 

Chyba że ich roczne dochody brutto przekraczają kwotę 5 062,50 euro miesięcznie. Wtedy dostają możliwość wyboru prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, które z wielu powodu okaże się lepszym wyborem (przejdziemy do tego jednak w dalszej części tekstu). Na podobny wybór liczyć mogą przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Ubezpieczenie pracowników delegowanych

Czy temat wydaje się skomplikowany? Spokojnie, będzie jeszcze gorzej. Zupełnie osobną kwestię stanowi bowiem ubezpieczanie tak zwanych pracowników delegowanych. Są nimi osoby, które pracują w ramach swobody świadczenia usług. Nie muszą one zakładać osobnej firmy, ponieważ zostają oddelegowane przez swojego pracodawcę z Polski.

W takim przypadku pracownik podlega polskiemu systemowi ubezpieczeń zdrowotnych. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Tym najważniejszym będzie konieczność prowadzenia znacznej części swojej działalności na terenie kraju, w którym firma została zarejestrowana. Obecnie brak dokładnych regulacji, które wyjaśniałyby, jak weryfikowana jest ta kwestia. W większości przypadków odpowiednie organy biorą pod uwagę takie kwestie jak:

  • miejsce rejestracji firmy,
  • liczebność personelu pracującego w kraju i poza jego granicami,
  • miejsce, w którym przeprowadzana jest rekrutacja pracowników i gdzie podpisywane są umowy,
  • obroty osiągane przez firmę,
  • okres, w którym przedsiębiorstwo działa w danym państwie.

Publiczne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Jeśli pracownik jest wyłączony ze wszystkich wyżej wymienionych wyjątków, podlega on pod niemieckie zakłady ubezpieczeń. W przypadku świadczeń publicznych, należy pamiętać o konieczności odprowadzania czterech składek. Będzie to:

  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • ubezpieczenie na wypadek bezrobocia,
  • ubezpieczenie pielęgnacyjne,
  • ubezpieczenie emerytalne.

Pracodawcy płacą również ubezpieczenie od wypadku. Jak można się jednak domyślać, wszystko to związane jest wyłącznie z pakietem podstawowym. Pracownik nie może liczyć na swobodę wyboru interesujących go świadczeń czy też decydowania o wysokości składek.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także pracownicy zarabiający miesięcznie więcej niż 5 062,50 euro miesięcznie, mogą zdecydować się na wykupienie ubezpieczenie prywatnego (w takiej sytuacji są oni zobowiązani wyłącznie do płacenia składki zdrowotnej). Jak pokazuje praktyka, opcja ta cieszy się sporą popularnością.

Dlaczego? Ponieważ to pracownik decyduje o zakresie ubezpieczenia i jego koszcie. Bez żadnych przeszkód może korzystać z pełnej oferty rynkowej. Jest więc w stanie dobrać taki pakiet, który mu najbardziej pasuje. 

Ubezpieczenie zdrowotne na czas wyjazdu do pracy w Niemczech jest konieczne. Opłaty za poszczególne zabiegi bez wykupionej polisy są ogromne. Żeby jednak wybrać najlepszą dla siebie opcję, warto dokładnie poznać to, jak funkcjonuje system ubezpieczeń w tym kraju. Mamy nadzieję, że powyższe informacje przynajmniej w pewnym stopniu wyjaśniają tę kwestię.