Konto bankowe w Niemczech bez meldunku – jak założyć?

konto bankowe w Niemczech

Chcąc założyć konto w większości banków w Niemczech, niezbędne jest posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terenie kraju. Z tego powodu wiele osób przyjeżdżających do Niemiec krótkoterminowo, zastanawia się nad alternatywną formą założenia osobistego rachunku bankowego. Do tej grupy należą głównie osoby, które odwiedzają kraj z zamiarem pracy sezonowej, lub wykonania jednorazowego zlecenia. Wówczas warto skorzystać z ofert banków, które umożliwiają otwarcie niemieckiego konta w walucie euro, bez posiadania stałego miejsca pobytu. Jakie warunki należy spełnić, aby założyć takie konto?

Konto bankowe w Niemczech bez meldunku – sytuacja prawna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, większość banków działających na terenie Niemiec, wymaga od klientów, którzy chcą założyć w nich osobiste rachunki bankowe, aby okazali oni dowód stałego miejsca zamieszkania na terenie kraju. Dla wielu wydawać się może, że jest to restrykcyjny wymóg, zwłaszcza w porównaniu z polską polityką bankową. Jak się jednak okazuje, w przeszłości bywało znacznie trudniej.

To poskutkowało ogromnymi komplikacjami w otwarciu rachunku bankowego, nie tylko dla Polaków, ale również dla Niemców. Wielu rodowitych obywateli państwa, nie posiadało bowiem zameldowania, np. ze względu na brak stałego miejsca zamieszkania. To rodziło liczne komplikacje administracyjne, z uwagi na ograniczoną możliwość otwarcia indywidualnego konta bankowego.

Jednak w 2016 roku izba parlamentu Niemiec (Deutcher Bundestag), uchwaliła nowe prawo bankowe. Miało ono na celu wyegzekwowanie od niemieckich banków zezwolenia na zakładanie kont, również przez osoby, które nie dysponowały dotychczas stałym adresem zamieszkania. W odpowiedzi na nowe przepisy panujące w kraju, banki wprowadziły do swojej oferty tzw. Basiskonto. Jest to forma rachunku, dostępna dla wszystkich zainteresowanych – niezależnie od narodowości. Jednak głównym mankamentem tego rozwiązania są wysokie miesięczne koszty prowadzenia. Natomiast otwarcie rachunku  dostępne jest jedynie w oddziałach stacjonarnych.

Konto bankowe w Niemczech bez meldunku lokalnego – czy można je założyć, przebywając za granicą?

Wielu Polaków rozważających krótkoterminowy pobyt w Niemczech, zastanawia się nad możliwością założenia konta bankowego u zachodnich sąsiadów. Jednak perspektywa wymogu dotyczącego meldunku, często bywa zniechęcająca. 

Ponadto, do zaostrzenia wymogów niemieckich banków przyczynił się także kryzys euro. Doprowadził on do sytuacji, w której placówki bywają sceptyczne, aby otwierać indywidualne rachunki osobom nieposiadającym statusu rezydenta w Niemczech. W konsekwencji, niektóre banki w dalszym ciągu rygorystycznie przestrzegają wymogu okazania zaświadczenia, o stałym pobycie na terenie kraju.

Jednak w przypadku Polaków – obywateli Unii Europejskiej, obowiązuje prawo do otworzenia podstawowego konta bankowego, niezależnie od miejsca zameldowania. Podstawowe konto umożliwia dokonywanie wpłaty oraz wypłaty gotówki w walucie euro, a także przyjmowanie i realizowanie płatności. 

Co więcej, w odpowiedzi na popyt związany z otwieraniem kont bankowych, na terenie Niemiec powstało wiele nowych placówek, które umożliwiają nierezydentom założenie rachunku. Dzięki temu, nawet osoby przebywające za granicą, mogą dokonać niezbędnych formalności. Konto można otworzyć przez Internet, bez konieczności wizyty w placówce.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby otworzyć konto bankowe w Niemczech?

Pakiety dokumentów, które należy dostarczyć do banku przez otwarciem rachunku, różnią się w zależności od tego, w jakiej placówce zostanie dokonana rejestracja. Dlatego przed rozpoczęciem procesu otwarcia konta bankowego w Niemczech, warto zaznajomić się z ofertą i wymogami poszczególnych instytucji. 

Najczęściej, chcąc otworzyć konto w niemieckim banku, należy dostarczyć: 

 1. Aktualny dokument potwierdzający tożsamość petenta – najczęściej dowód osobisty lub paszport.
 1. Aktualny numer telefonu – może być zarejestrowany u polskiego lub niemieckiego operatora.
 1. Adres korespondencyjny na terenie Niemiec – należy wskazać miejsce aktualnego pobytu, do wysyłki dokumentacji lub zawiadomień bankowych.
 1. Numer identyfikacji podatkowej (niem. Steueridentifikationsnummer) – jest wymagany tylko w niektórych placówkach. 
 1. Potwierdzenie meldunku (niem. Anmeldebestätigung lub Meldebescheinigung). Dokumenty potwierdzające zameldowanie na terenie Niemiec są wymagane wówczas, gdy klient zdecyduje się na ofertę banku, która tego zaświadczenia oczekuje. Wtedy tego rodzaju dokument wydawany jest dopiero po zarejestrowaniu aktualnego adresu.

Ponadto w niektórych przypadkach, banki mogą wymagać od klienta okazania:

 • potwierdzenia otrzymywania wynagrodzenia,
 • pozwolenia na pracę lub kopii umowy o pracę na terenie Niemiec,
 • minimalnego depozytu za założenie konta, 
 • potwierdzenia historii kredytowej, 
 • bilansu przychodów.

Jak założyć konto bankowe w Niemczech bez meldunku?

Decydując się na skorzystanie z oferty regularnych kont bankowych, większość placówek w dalszym ciągu wymaga od klienta podania we wniosku niemieckiego adresu zamieszkania. Jednak wybierając konto podstawowe w konkretnej placówce, obowiązek ten nie będzie egzekwowany. 

Aktualnie cały proces odbywa się za pomocą rozmowy wideo z konsultantem. Decydując się na tę formę załatwienia formalności, należy wówczas okazać polski dowód tożsamości. Nie trzeba okazywać oficjalnego potwierdzenia meldunku, a jedynie potwierdzić, że klient zamieszkuje obecnie we wskazanym miejscu na terenie Niemiec.

Cały proces rejestracji może okazać się nieco bardziej skomplikowany wtedy, gdy wymagane jest wskazanie szczegółowego adresu korespondencyjnego. Skrzynki pocztowe w Niemczech nie przynależą bowiem do adresu, lecz do konkretnej osoby. To oznacza, że korespondencja zwykle dostarczana jest na imię i nazwisko, które widnieje na skrzynce pocztowej. Natomiast w przypadku braku stałego miejsca pobytu, niektóre placówki bankowe umożliwiają wskazanie do korespondencji nazwiska osoby, do której należy mieszkanie, w którym obecnie przebywa klient. Taka informacja powinna zostać wskazana jako część adresu c/o. 

Zakładanie konta bankowego w Niemczech – jak przebiega proces weryfikacji tożsamości?

Potwierdzenie tożsamości przy zakładaniu konta bankowego w Niemczech jest niezbędne wtedy, gdy klient decyduje się na załatwienie formalności online. Jest to szczególnie istotne dla osób przebywających na co dzień poza granicami Niemiec, a także tych, które przyjeżdżają tam w ściśle określonym terminie. Wówczas tego typu weryfikacji można dokonać na trzy sposoby: 

 1. Rozmowa wideo z pracownikiem wybranego banku (niem. Video Ident) – najdogodniejsza forma weryfikacji, z której korzysta najwięcej klientów – w tym również obcokrajowców. Chcąc skorzystać z tej możliwości, niezbędny jest dostęp do smartfona lub komputera z działającą kamerą. W trakcie wideo konsultacji, pracownik banku skanuje dowód tożsamości, który klient bezwzględnie musi okazać. Cały proces zajmuje jedynie kilka minut. 
 1. Aplikacja mobilna wybranego banku – jest to możliwość dopełniania formalności związanych z weryfikacją tożsamości, bez udziału pracownika banku. Aby zakończyć proces zakładania konta z pomocą aplikacji, należy zrobić sobie zdjęcie aparatem w telefonie oraz przesłać fotografię dokumentu tożsamości, np. paszportu lub dowodu osobistego. Warto jednak pamiętać, że choć jest to jedna z najszybszych i najbardziej komfortowych form załatwiania formalności, nie każda placówka oferuje tego typu rozwiązanie. 
 1. Wizyta na poczcie (niem. PostIdent) – jest to rozwiązanie, które wymaga od klienta wizyty na pobliskiej poczcie w Niemczech. Wówczas należy okazać konsultantowi formularz pobrany ze strony internetowej banku, w którym zostało założone konto. Ponadto niezbędne jest wylegitymowanie się aktualnym dowodem tożsamości lub paszportem. Następnie podpisane przez klienta dokumenty zostaną wysłane bezpośrednio na adres wskazanej placówki bankowej. Jednak decydując się na tę formę weryfikacji, należy pamiętać, że oczekiwanie na akceptację banku może potrwać nawet dwa tygodnie.

Konto bankowe w Niemczech – które wybrać?

Decydując się na założenie konta w niemieckim banku, warto zaznajomić się z kilkoma podstawowymi kwestiami dotyczącymi jego funkcjonowania. To pozwoli wybrać najdogodniejszą placówkę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta. 

System niemieckiej bankowości to struktura ściśle powiązana z funkcjonowaniem gospodarki państwowej. Jest on swoistym motorem napędowym dla rozwoju Niemiec oraz wsparcia finansowego dla krajowych przedsiębiorstw. Zarówno małe, jak i średnie firmy, regularnie finansują bowiem swoje inwestycje, korzystając z usług kredytów bankowych.

To sprawia, że niemieckie banki zwykle charakteryzują się sporą stabilnością, nawet w czasach kryzysu. Dodatkowym atutem jest fakt, iż niemiecki rynek bankowy jest niezwykle ekskluzywny. Oznacza to, że zagraniczne instytucje nie mają do niego dużego dostępu, co znacznie zmniejsza konkurencję i ogranicza ryzyko bankructwa.

Do najpopularniejszych i najczęściej wybieranych banków w Niemczech, należą m.in.: 

 • Deutsche Bank AG – jeden z nielicznych, który obsługuje klientów w wymiarze międzynarodowym; 
 • UniCredit Bank AG – oferuje bankowość prywatną, detaliczną oraz korporacyjną. Działa wyłącznie na terenie Niemiec;
 • Commerzbank – obsługuje m.in. osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze. Działa na terytorium Niemiec;
 • Kreditanstalt für Wiederaufbau –  państwowy bank rozwoju, zajmujący się głównie finansowaniem mieszkań oraz działań małych i średnich przedsiębiorstw.

Wszystkie z powyższych placówek oferują możliwość założenia konta podstawowego, które nie wymaga meldunku w Niemczech. Natomiast chcąc uniknąć opłat za prowadzenie rachunku, warto zaznajomić się z alternatywnymi możliwościami, oferowanymi przez niektóre banki.

Bezpłatne konta bankowe w Niemczech bez meldunku

Wiele ofert banków niemieckich, dedykuje swoje usługi osobom będącym obywatelami Niemiec, lub legitymującym się stałym miejscem pobytu na terenie kraju.

Jednak obecnie na rynku bankowości niemieckiej, dostępne są także rozwiązania, umożliwiające bezpłatne prowadzenie rachunku bankowego dla obywateli Unii Europejskiej. Co więcej, instytucje te, nie wymagają posiadania meldunku w Niemczech. Należą do nich m.in.:

 • ING,
 • Wise,
 • Postbank,
 • N26,
 • Comdirect.

Wszystkie wyżej wymienione banki, oferują możliwość założenia rachunku indywidualnego przez Internet. Aby tego dokonać, wystarczy okazać aktualny paszport, lub dowód osobisty oraz aktualny numer telefonu (polski lub niemiecki).