Wzrost płacy minimalnej w Niemczech a jej wpływ na emerytury

podwyżka płac minmalnych w Niemczech 2022

Od 1 października 2022 roku w Niemczech przewidywane jest podniesienie płacy minimalnej (tzw. Mindestlohn). Według federalnego ministra finansów zmiana ta, ma realnie poprawić sytuację finansową aż sześciu milionom  pracowników. Ile wynosić będzie podniesiona płaca minimalna w Niemczech od października? Jaki będzie miała wpływ na wypłacane później emerytury? Czy zmiany odczują pracownicy zatrudnieni na Minijob? Po odpowiedzi na te i inne pytania zapraszamy do dalszej części artykułu.

Ile wyniesie kwota płacy minimalnej w Niemczech po podwyżce?

Wysokość wynagrodzenia w Niemczech zależy m.in. od posiadanego wykształcenia, rodzaju wykonywanego zawodu, regionu Niemiec, w którym się mieszka oraz wielkości przedsiębiorstwa, w którym jest się zatrudnionym. 

Każdy pracownik jest jednak chroniony poprzez ustaloną ustawową minimalną kwotę wynagrodzenia. Funkcjonuje ona od 2015 roku i od tamtej pory systematycznie wzrasta. Jeszcze na początku roku wynosiła ona 9,82 euro na godzinę, od 1 lipca wzrosła już do 10,45 euro na godzinę. Jednak największej podwyżki można spodziewać się już w październiku, ponieważ ma ona wtedy wynieść, aż 12 euro na godzinę. Oznacza to, że osoby, które pracowały w pełnym wymiarze godzin i otrzymywały do tej pory 1700 euro miesięcznie, od października otrzymają już 2080 euro. Resort niemieckich finansów podkreślił, że na podwyżce płacy minimalnej najbardziej skorzystają kobiety oraz mieszkańcy Niemiec wschodnich.

Minijob  a podwyżka płacy minimalnej w Niemczech

Minijob (z niem. geringfügige Beschäftigung mit höchstens 450 Euro monatlichem Arbeitsentgelt oder einem Arbeitseinsatz von maximal 70 Tagen pro Kalenderjahr) jest to bardzo popularna w Niemczech forma drobnego zatrudnienia. Rozwinięcie skrótu oznacza dosłownie niewielkie zatrudnienie, z górną granicą miesięcznych dochodów wynoszącą 450 euro, albo praca maksymalnie przez 70 dni w roku.

Czy jesienny wzrost płacy minimalnej wpłynie na wysokość zarobków osób pracujących w ramach Minijob? Tak! Od pierwszego października oprócz wzrostu minimalnej płacy, przewidywane jest również podniesienie górnego limitu zarobków w ramach minijob i wzrośnie on z 450 euro do 520 euro miesięcznie. Tym samym zarobki pracowników minijob wynoszące do max. 520 euro miesięcznie zwolnione będą z podatku, a także składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto warto wspomnieć, że również niektórzy uczniowie zawodów będą mogli liczyć na wyższe wynagrodzenie w 2022 roku.

Podwyżka płacy minimalnej w Niemczech a wysokość emerytur

Jak już pisaliśmy wcześniej, od pierwszego października 2022 roku wzrośnie wysokość płacy minimalnej w Niemczech. Jaki będzie to miało wpływ na wysokość emerytur? Wyjaśniamy.

Planowana podwyżka ustawowej płacy minimalnej wpłynie także na podwyżkę emerytur osób o niskich dochodach — ale w niektórych przypadkach w mniejszym stopniu, niż mogliby się oni spodziewać, na co zwróciło uwagę Federalne Stowarzyszenie Doradców Emerytalnych. Jak to konkretnie wygląda? Od października 2022 roku płaca minimalna wzrośnie o prawie 15 proc. z obowiązujących od lipca 10,45 euro do 12 euro na godzinę. Jednak wzrost ten zwiększy otrzymaną emeryturę zaledwie o około 3,5 procent — podało stowarzyszenie. Wynika to głównie z faktu, że nowa podstawowa dopłata emerytalna jest częściowo odliczana od emerytury.

Wysokość emerytury dla osób zatrudnionych na pełny etat, po podwyżce płacy minimalnej

Osoby zatrudnione na pełny etat (które pracują 40 godzin tygodniowo), przy płacy minimalnej 12 euro, zarabiałyby miesięcznie 2080 euro brutto. Dochód wynosiłby więc ok. 60 procent średniej krajowej. Jeśli przyjmiemy teraz, że płaca minimalna, za pracę w pełnym wymiarze godzin będzie w przyszłości nadal wynosić około 60 procent przeciętnego wynagrodzenia, pracownicy z nową płacą minimalną otrzymaliby miesięczną emeryturę w wysokości 1131 euro po 45 latach pracy i  odprowadzania składek (przy aktualnej wysokości emerytury). Kwota ta obejmowałaby również  podstawową dopłatę emerytalną w wysokości 213 euro. To wszystko po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne dawałoby emeryturę pozostającą do dyspozycji emeryta w wysokości 1000 euro miesięcznie.

Dla porównania: wysokość emerytury przy płacy minimalnej w wysokości 10,45 euro za godzinę pracy, po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosłoby 966 euro. Wynik jest zadziwiający, podwyżka płacy minimalnej o prawie o 15 procent, daje wzrost emerytury o zaledwie 3,5%.

Z czego wynika ta dysproporcja? Według Stowarzyszenia Doradców Emerytalnych różnica ta, zwana także „efektem kanibalizacji”, wynika z wprowadzonego w 2021 roku sposobu obliczania emerytury podstawowej. Jak wynika z raportu powyższej organizacji, około trzy czwarte wzrostu emerytury, spowodowanego podniesieniem płacy minimalnej, zostanie utracone z powodu niższego podstawowego dodatku emerytalnego. „Efekt kanibalizacji” byłby jeszcze większy (mógłby wynieść nawet 87,5%), gdyby za podstawę przyjęto mniej niż 45 lat składek. Często tak się dzieje, gdyż niewiele osób ma możliwość zatrudnienia na pełny etat, bez przerwy przez 45 lat.

Wysokość emerytury dla osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin, a płaca minimalna wynosząca 12 euro na godzinę

Osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin, mogą liczyć już na nieco korzystniejszą sytuację. Według Stowarzyszenia Doradców Emerytalnych obliczenie emerytury dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, którzy pracują nieco ponad 20 godzin tygodniowo za 12 euro na godzinę, wygląda następująco — przykładowo każdy, kto pracuje 22,5 godziny tygodniowo za 12 euro zamiast 10,45 euro, po 35 latach opłacania składek, wliczając w to podstawową dopłatę emerytalną, mógłby nawet ponad dwukrotnie zwiększyć wysokość emerytury z 350 do 753 euro brutto miesięcznie, pomimo tego, że podstawowa stawka godzinowa wzrosła o niecałe 15 procent. Warto tu jednak zaznaczyć, że kalkulacja ta nie uwzględnia jednak ewentualnych potrąceń od emerytury, jeżeli byłaby ona wypłacona przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.