Ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech – czy warto?

ubezpieczenie wypadkowe

Osoby planujące wyjazd do Niemiec w celach zarobkowych muszą pomyśleć o wielu sprawach, które pozwolą im lepiej przygotować się zarówno do podróży, jak i funkcjonowania w nowym miejscu. Niestety, zdecydowana większość z nich pomija całkowicie kwestie związane z ubezpieczeniami.

Mowa tu nie tylko o polisie na życie, ale również o podstawowej ochronie NNW, a więc od następstw nieszczęśliwych wypadków. Z czego to wynika? Przede wszystkim ze względu na chęć uzyskania oszczędności finansowych. Wiele osób uważa, że miesięczna składka w 50, 100 czy 150 zł to niepotrzebny wydatek, który tylko obciąża i tak napięty już budżet. 

W efekcie decydują się żyć i pracować bez ubezpieczenia, co w razie wypadku wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Także finansowymi. Żeby więc podkreślić, jak ważne są tego typu świadczenia, zebraliśmy najważniejsze informacje na ich temat. Przedstawiamy je poniżej.

Przed czym chroni ubezpieczenie wypadkowe?

Celem takiej polisy jest wypłata świadczeń w razie wystąpienia następstw nieszczęśliwych wypadków zapisanych w umowie. Ich zakres jest zazwyczaj bardzo szeroki, dlatego warto wskazać na najczęstsze zdarzenia, po których ubezpieczony może liczyć na wsparcie finansowe. Wśród nich znajduje się na przykład:

  • złamanie kończyn dolnych i górnych,
  • urazy głowy,
  • wybicie barku,
  • uszkodzenie zęba lub zębów,
  • pęknięcie lub złamanie żeber.

Taką listę można tworzyć bez końca – trzeba przy tym pamiętać, że nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie nagłe, niespodziewane i wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego osoba ubezpieczona straciła życie lub doznała uszczerbku na zdrowiu. W sformułowaniu „uszczerbek na zdrowiu” może mieścić się mnóstwo zdarzeń, dlatego przed podpisaniem umowy ubezpieczenia warto dokładnie sprawdzić, jaki zakres ma proponowana polisa. Dzięki temu możemy bowiem ocenić, czy rzeczywiście spełnia ona nasze oczekiwania.

Ile za 1 procent uszczerbku na zdrowiu w Niemczech?

Przechodzimy do kolejnej jakże ważnej kwestii, czyli do wypłat świadczeń w przypadku konkretnych zdarzeń. Ostateczna kwota odszkodowania jest ustalana na podstawie ogólnej sumy ubezpieczenia. Ubezpieczony otrzymuje stosowny procent od jej wysokości.

Przykładowo – gdy polisa NW zostanie wystawiona na 100 tysięcy euro, jeden procent wyniesie 1000 euro. Im więc wyższa kwota ubezpieczenia, tym na większą wypłatę możemy liczyć.

Warto przy tym pamiętać, że to, jaki procent z ogólnej sumy zostanie wypłacony, jest zależny od rodzaju zdarzenia. 1% dotyczy zazwyczaj uszczerbku o mało poważnym charakterze (np. ukruszony ząb). W przypadku złamania ręki, urazu głowy lub bardziej znaczących zdarzeń, ten procent jest większy. Realnie ubezpieczony może liczyć na odszkodowanie wynoszące od kilkuset do kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy euro, w zależności od tego, z jakim towarzystwem została podpisana umowa.

Gdzie działa ubezpieczenie wypadkowe?

Osoby wyjeżdżający do Niemiec często pytają, czy wykupiona przez nich polisa obowiązywać będzie wyłącznie w pracy, czy też również poza nią. To oczywiście zależy od umowy, jednak w większości przypadków ochrona trwa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Bez względu, gdzie znajduje się ubezpieczony.

Wyjątki zazwyczaj dotyczą skrajnych przypadków, takich jak wojna czy akty terroryzmu. Należy przy tym pamiętać, że towarzystwo odmówi wypłaty świadczeń w momencie, gdy to z winy ubezpieczonego doszło do zdarzenia lub gdy doprowadził do niego będąc pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

Biorąc pod uwagę to, kiedy ubezpieczenie wypadowe wchodzi w życie i na jakich zasadach, jego wykupienie wydaje się korzystne dla każdego Polaka przebywającego w Niemczech. Bez względu na specyfikę wykonywanej pracy.

Czy ubezpieczenie wypadkowe można rozszerzyć?

Choć wcześniej skupialiśmy się wyłącznie na odszkodowaniach wypłacanych w razie uszczerbku na zdrowiu, warto podkreślić, że zakres świadczeń może być znacznie szerszy. Wszystko zależy od wybranej polisy, a także tego, w jaki sposób została ona skonstruowana.Na co więc mogą liczyć Polacy? Między innymi na zwrot kosztów ratunkowych, dopłatę do rehabilitacji i operacji kosmetycznych, a nawet na rentę i wsparcie w trakcie okresu niezdolności do pracy. Oczywiście wszystkie dobierane świadczenia dodatkowe mają swoje odzwierciedlenie w miesięcznych składkach płaconych za ubezpieczenie. Niemniej, czasem lepiej zastanowić się nad nieco wyższymi opłatami. Chociażby po to, aby zyskać kompleksową ochronę i jakże ważny spokój.

Czy warto wykupić ubezpieczenie wypadkowe przed wyjazdem do Niemiec?

Choć niektóre osoby uważają, że opłata polisy wiąże się z wyrzucaniem pieniędzy w błoto, ich poglądy najczęściej zmieniają się wówczas, gdy same ulegają wypadkowi. Nie mogą wtedy liczyć na pomoc finansową, ani na zadośćuczynienie za poniesione krzywdy.

Prawdą jest, że w najlepszej sytuacji ubezpieczenie nigdy się nie przyda. Jeśli jednak dojdzie do przykrej sytuacji, dobrze jest móc skorzystać z każdego wsparcia. Także pod postacią wypłacanego odszkodowania.

Wszystko to sprawia, że tego typu polisy są warte zainteresowania. Tym bardziej że ich zakres może być bardzo szeroki, a wypłacane kwoty pozwalają uporać się z wieloma problemami.