Ubezpieczenie pogrzebowe w Niemczech – dlaczego warto?

Właściwie dobrana polisa na życie chroni interesy nie tylko osoby ubezpieczonej, ale również członków najbliższej rodziny. Tyczy się to zwłaszcza sytuacji związanej ze zgonem i koniecznością organizacji pogrzebu. Wszelkie kwestie finansowe pozwoli załatwić specjalne ubezpieczenie pochówkowe, z którego skorzystać mogą Polacy pracujący w Niemczech.

Zasiłek pogrzebowy – Niemcy 2021

W sieci często można natknąć się na pytania związane z tym, czy w Niemczech przysługują specjalne świadczenia pośmiertne dla członków rodzinny. Coś na wzór zasiłku, jaki otrzymujemy w Polsce. Niestety, takiej opcji nie ma. W przypadku braku dodatkowego ubezpieczenia, istnieje wyłącznie możliwość starania się o pomoc społeczną, która pozwoli pokryć najpilniejsze koszty. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jest ona udzielana jedynie w przypadku niskich dochodów najbliższej rodziny.

Biorąc pod uwagę tego typu informacje, optymalnym wyborem okazuje się właśnie polisa. Dzięki niej wydatki pogrzebowe przestaną być problemem. Jest to o tyle ważne, że w Niemczech potrafią być one naprawdę wysokie. Szacunkowy koszt wynieść może wynieść grubo ponad 10 tysięcy złotych.

Niemieckie ubezpieczenie a wydatki pogrzebowe

Omawiane świadczenia wydają się korzystne z jednego, prostego powodu. Redukują one pojawiające się koszty do zera. Rodzina zmarłej osoby nie musi płacić za trumnę, nagrobek, miejsce na cmentarzu, dekorację czy też uroczystość pogrzebową. Wszystko to pokrywa polisa.

Wydaje się to tym ważniejsze, gdy praca w Niemczech związana jest z wykonywaniem zawodu stwarzającego większe zagrożenie, niż zwykle. Mowa tutaj na przykład o pracy na wysokościach, pod ziemią, w rafinerii czy też na platformie wiertniczej.

Wato pamiętać o tym, że wysokość wypłacanego odszkodowania w dużej mierze zależy od tego, ile czasu minęło od daty zawarcia umowy. Po 19 miesiącach rodzina otrzymuje 100% sumy ubezpieczenia. Sprawia to, że decyzji o wykupieniu polisy nie należy odkładać w nieskończoność. 

Ubezpieczenie pochówkowe w Niemczech – dlaczego warto?

Wspomnieliśmy już o kwestiach finansowych, które dla wielu klientów ubezpieczalni ma znaczenie kluczowe. Nie są one jednak jedynymi wartymi uwagi. Korzyści związanych z zainteresowaniem się dostępną ofertą jest zacznie więcej. Poniżej przedstawiamy te najważniejsze.

  • Ubezpieczenie pogrzebowe (Sterbegeld-Versicherung) nie jest ograniczone czasowo. Nie ma znaczenia, w jakim wieku dojdzie do zgonu. Zawsze rodzina może liczyć na wypłatę odszkodowania, które znacząco ograniczy lub całkowicie wyeliminuje wydatki związane z organizacją pochówku.
  • Warunki wykupienia polisy są bardzo elastyczne. Nie ma tu mowy o znaczących ograniczeniach, które utrudniałyby przystąpienie do ubezpieczenia. Na jego wykupienie może zdecydować się każda osoba przed 80. rokiem życia. Bez konieczności przedstawiania i potwierdzania stanu zdrowia (np. przez szczegółowe badania lekarskie).
  • Składki na ubezpieczenie opłacane są tylko przez 25 lat. Następnie staje się ono „darmowe”. Ochrona nadal trwa, ale osoba, która wykupiła polisę, nie musi więcej płacić składek. Jest to kolejny powód, dla którego tego typu świadczenia są korzystne pod względem finansowym.
  • Możliwość organizacji pogrzebu w Polsce. Fakt posiadania polisy wcale nie oznacza, że pochówek musi odbyć się w Niemczech. Nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby ciało osoby zmarłej zostało przetransportowane do kraju. Koszty z tym związane można oczywiście pokryć otrzymaną kwotą odszkodowania.

Czy warto kupić ubezpieczenie pogrzebowe w Niemczech?

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, odpowiedź na tak postawione pytanie może być tylko jednak: tak! Oczywiście nie oznacza to wcale, że należy decydować się na pierwszą lepszą ofertę. Żeby całość okazała się opłacalna, najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnych doradców. Pomogą oni w wyborze optymalnej polisy, a także wyjaśnią wszelkie zawiłości prawne oraz formalności. Dzięki takiemu wsparciu cały proces wykupowania ubezpieczenia okaże się nie tylko bezproblemowy i szybki, ale również w pełni bezpieczny.