Firma ubezpieczeniowa w Niemczech — jak wybrać? Na co patrzeć?

Marzysz o przeprowadzce i pracy w Niemczech? A może już tam pracujesz i zastanawiasz się nad rodzajami ubezpieczeń, jakie powinno się posiadać? Podpowiadamy: Jakie są ustawowe świadczenia socjalne w Niemczech? Czy warto zdecydować się na prywatne ubezpieczenie, a także, na co trzeba zwrócić uwagę, wybierając firmę ubezpieczeniową w Niemczech?

Rozpoczęcie nowej pracy i życia w obcym kraju, zawsze wiąże się z dopełnieniem szeregu formalności. Jedną z najważniejszych z nich jest odpowiedni wybór i opłata składek na ubezpieczenie. Które świadczenia są obowiązkowe? Jak wybrać odpowiednie? Czy ustawowe ubezpieczenia wystarczą? Jak wybrać dobrą firmę ubezpieczeniową w Niemczech? Wyjaśniamy.

Ustawowe świadczenia socjalne w Niemczech

System ubezpieczeń socjalnych w Niemczech jest obowiązkowy i zapewnia ochronę przed największymi potencjalnymi zagrożeniami. Ustawowe świadczenia socjalne składają się z pięciu filarów, należą do nich:

  • ubezpieczenie zdrowotne — zapewnia bezpłatne wizyty u lekarza. Pokrywa także koszty niektórych leków i środków terapeutycznych;
  • ubezpieczenie pielęgnacyjne — to podstawowe świadczenie na wypadek konieczności zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej, przy trwałym uszczerbku na zdrowiu;
  • ubezpieczenie rentowe — obejmuje usługi rehabilitacyjne oraz wypłatę renty w sytuacji podeszłego wieku lub niemożności wykonywania pracy z powodów zdrowotnych;
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków — pokrywa koszty leczenia i reintegracji z życiem zawodowym, w razie wypadku w czasie wykonywania pracy, a także w przypadku wystąpienia chorób zawodowych. Obejmuje też koszty wypłaty odszkodowania na czas niezdolności do pracy oraz renty, gdy nastąpił trwały uszczerbek na zdrowiu;
  • ubezpieczenie na wypadek bezrobocia — pod pewnymi warunkami wypłaca pensję w okresie poszukiwania pracy. Pomaga w poszukiwaniu zatrudnienia poprzez pośrednictwo pracy i usługi doradcze.

Opłata za członkostwo w ustawowym systemie ubezpieczeń socjalnych, to określony procent od dochodów. Część kosztów pokrywa pracodawca, a druga część potrącana jest z wynagrodzenia. Będąc zatrudnionym w Niemczech, jesteś zobowiązany ubezpieczyć się w ramach tamtejszego systemu ubezpieczeń. Wszelkich formalności dokona pracodawca, po otrzymaniu od Ciebie wymaganych danych osobowych, niezbędnych do tego celu są to: imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia, obywatelstwo, kwota wynagrodzenia i zakres wykonywanych czynności. Zgłoszenie do ustawowych ubezpieczeń socjalnych to gwarancja, że pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne. Powinien on przekazać Ci kopię złożonych danych. W przypadku naruszenia wymogów zgłaszania ukarany może być zarówno pracownik jak i pracodawca. Warto wiedzieć, że po zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego otrzymasz numer ubezpieczenia, ważny na całe życie. To na jego podstawie opracowywane i przechowywane są dane potrzebne do oszacowania przyszłej emerytury. 

Prywatne ubezpieczenia w Niemczech

Powyższy obowiązkowy system ubezpieczeń obejmuje podeszły wiek, bezrobocie i utratę zdrowia. Występuje jednak wiele innych zagrożeń, na które warto ubezpieczyć się w Niemczech. Standardowe ubezpieczenia bowiem nie odnoszą się do każdej sytuacji życiowej. Najważniejszymi i najbardziej popularnymi prywatnymi ubezpieczeniami w Niemczech są:

  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest jednym z najbardziej przydatnych ubezpieczeń prywatnych. Przydaje się w przypadku, gdy z Twojej winy, ktoś dozna szkody, uszczerbku na zdrowiu itp. Ubezpieczenie to wykupić można już od ok. 100 euro rocznie, najczęściej podlegają mu także członkowie najbliższej rodziny.
  • Obowiązkowe ubezpieczenie cywilne pojazdów mechanicznych jest niezbędne w przypadku posiadania np. samochodu czy motocyklu. Bez tego ubezpieczenia niemożliwe jest nawet zarejestrowanie pojazdu. Ubezpieczenie cywilne z tytułu użytkowania pojazdu pokrywa koszty popełnionych szkód, w przypadku spowodowania  wypadku drogowego lub gdy ktoś z Twojej winy dozna obrażeń przy udziale pojazdu. Koszt takiego ubezpieczenia jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników takich jak m.in. ilości lat bezszkodowej jazdy czy typu pojazdu.
  • Ubezpieczenie od niezdolności do pracy. Jest jednym z najbardziej przydatnych prywatnych polis ubezpieczeniowych. Przydaje się na wypadek poważnej choroby, utraty zdolności do wykonywania pracy i w efekcie długiego okresu bez dochodów. Państwowa ochrona oferująca obniżoną rentę, jest mocno ograniczona, a samo świadczenie nie zawsze przyznawane, dlatego każdy pracujący powinien rozważyć tę opcję polisy. Ubezpieczenie od niezdolności do pracy wraz z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej stanowią najbardziej przydatny pakiet polis.
  • Ubezpieczenie sprzętów domowych przydaje się, w wypadku kradzieży, zalania lub pożaru. Pokrywa koszty skradzionych bądź zniszczonych sprzętów i jest najkorzystniejsze, dla osób posiadających cenne przedmioty. Cena takiego ubezpieczenia zależy od m.in. wielkości posiadłości.
  • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne  o prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech ubiegać mogą się jedynie osoby dobrze zarabiające, prowadzącą własną działalność gospodarczą, studenci, urzędnicy i freelancerzy. Niespełnienie powyższych wymogów bądź niektóre choroby takie jak np. cukrzyca czy HIV, mogą skutkować odrzuceniem wniosku o korzystanie z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Koszty takiego ubezpieczenia oraz zakres polisy dobierany jest indywidualnie i pokrywany z prywatnych funduszy. Korzystając z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech liczyć można na priorytetowe traktowanie w niektórych przypadkach, mniejsze kolejki do specjalistów, możliwość wyboru lekarza oraz refundacje wizyt (wystawiony przez lekarza rachunek przekazuje się do ubezpieczyciela, który opłaca należność). W niektórych przypadkach zdarza się, że prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest nawet bardziej opłacalne niż jego państwowy odpowiednik. Warto wiedzieć jednak, że tutaj składki opłacane są oddzielnie na każdego członka rodziny. Cena polisy zależy od wybranego zakresu usług, wieku ubezpieczanego oraz jego stanu zdrowia (młodsze osoby bez przewlekłych chorób mają na ogół niższe stawki).

Jak wybrać firmę ubezpieczeniową w Niemczech?

Decyzja o wyborze firmy ubezpieczeniowej w Niemczech  jest jednym z najważniejszych kroków, do podjęcia po przeprowadzce i rozpoczęciu tam pracy. Warto dokładnie przemyśleć tę kwestię, bo będzie miała ona przez lata ogromny wpływ na Twoje życie. Na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczyciela w Niemczech? Wyjaśniamy poniżej.

Po pierwsze należy dokładnie zastanowić się jaki rodzaj ubezpieczenia faktycznie będzie przydatny w Twojej sytuacji i przy Twoim stylu życia. Nie należy opłacać czegoś, co nie jest tego warte. Na przykład specjalne opłacanie ubezpieczenia roweru, telefonu czy komputera, przyda się tylko i wyłącznie w przypadku, gdy ta rzecz ma faktycznie sporą wartość, w innym razie jest to strata czasu i pieniędzy. Przykładem ubezpieczeń, w które faktycznie warto zainwestować, są np. wspomniane w powyższym akapicie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej czy utraty zdolności do pracy. Każdy z nas może być bowiem narażony na tego typu zagrożenia.

Drugą kwestią jest porównanie zakresów usług i cen polis poszczególnych ubezpieczycieli. Warto poświęcić trochę czasu na przejrzenie ofert kilku firm ubezpieczeniowych, tak aby dobrać najkorzystniejszą opcję dla siebie zarówno pod względem zakresu usług jak i ceny.

Trzecią rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, przy wyborze firmy ubezpieczeniowej w Niemczech jest renoma firmy oraz opinie klientów. Oferta firmy ubezpieczeniowej posiadającej długą tradycję i pozytywne opinie klientów, zawsze jest godna rozważenia.

Wiemy, że dobór odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej w Niemczech jest trudny i bywa stresujący, dlatego służymy w tym zakresie pomocą. Nasza firma zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie ubezpieczeń, posiadamy także szeroką ofertę polis. Z przyjemnością doradzimy i pomożemy dobrać ubezpieczenie najlepiej dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb.