5 najczęściej popełnianych błędów przy wyborze ubezpieczenia na życie w Niemczech

Błędy przy wyborze ubezpieczenia w Niemczech OCHRONA

Polisa na życie to skuteczny sposób na zapewnienie swojej rodzinie bezpieczeństwa finansowego na wypadek śmierci ubezpieczonego. Dzięki wypłaconym w jej ramach środkom najbliżsi będą mogli zachować płynność finansową. Niestety, błędy popełniane przy wyborze ubezpieczenia na życie w Niemczech sprawiają, że odszkodowanie może nie zostać wypłacone lub jego wysokość nie będzie wystarczająca, by pokryć podstawowe potrzeby. Czego warto więc unikać w szczególności?

Błąd nr 1. Kierowanie się wyłącznie wysokością składki polisy ubezpieczeniowej w Niemczech

Jednym z głównych błędów popełnianych przy wyborze ubezpieczenia na życie w Niemczech jest nadmierna koncentracja na wysokości składki. Oczywiście, cena polisy ma znaczenie. Nie każdy bowiem może sobie pozwolić, by co miesiąc uiszczać kilkaset euro. Niestety, zbyt niska składka najczęściej oznacza wąski zakres ochrony. Tymczasem polisa na życie powinna być na tyle szeroka, by zabezpieczać przed następstwami nie tylko śmierci ubezpieczonego, ale i innych nieszczęść.

Najtańsze ubezpieczenia na życie w Niemczech zapewniają wypłatę środków wyłącznie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Otrzymane wsparcie finansowe można przeznaczyć m.in. na:

  • organizację pochówku,
  • spłatę zobowiązań ubezpieczonego,
  • pokrycie wydatków codziennych osób uposażonych.

Niestety, niska składka najczęściej oznacza niezbyt wysoką sumę ubezpieczeniową. W praktyce może to oznaczać, że wypłacone środki nie wystarczą, by pokryć potrzeby najbliższych. Czasem wystarczy zwiększenie comiesięcznego zobowiązania o kilka lub kilkanaście euro, by wypłacona w ramach polisy kwota pozwoliła zapewnić rodzinie życie na dotychczasowym lub zbliżonym poziomie.

Żeby wybrać odpowiednie ubezpieczenie na życie w Niemczech, warto skorzystać z usług doradcy ubezpieczeniowego. Dobry ekspert przedstawi polisy różnych towarzystw ubezpieczonych, a w razie potrzeby przeprowadzi kalkulację składek. Dzięki temu będziesz doskonale wiedzieć, co otrzymasz w zamian za wyższą cenę polisy. Jeśli doradca ubezpieczeniowy zaproponuje Ci wyłącznie jedną opcję, możesz wątpić w jego bezstronność.

Błąd nr 2. Za wąski zakres ubezpieczenia na życie w Niemczech

Im mniejsza comiesięczna składka, tym najczęściej mniejsza suma ubezpieczeniowa, a co za tym idzie – węższy zakres ochrony. W praktyce oznacza to ograniczoną liczbę sytuacji, w ramach których pieniądze zostaną wypłacone uposażonym. Jak zostało wspomniane, podstawowa ochrona obejmuje wypłatę świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. W takiej sytuacji bliscy najczęściej otrzymują całą wartość sumy ubezpieczeniowej.

Niestety, utrata płynności finansowej może być skutkiem nie tylko śmierci osoby ubezpieczonej, ale i poważnego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku którego wykonywanie pracy zarobkowej przestanie być możliwe. Podstawowa polisa na życie w Niemczech najczęściej tego nie uwzględnia. Dlatego warto zadbać o jej szerszy zakres. Wówczas wypłata świadczenia (przynajmniej w częściowym wymiarze) będzie możliwa także w innych sytuacjach, np. w razie zawału serca lub wypadku. Otrzymane środki pozwolą:

  • pokryć koszty leczenia,
  • pokryć koszty rehabilitacji,
  • zaspokoić bieżące wydatki osoby ubezpieczonej.

Dobry doradca ubezpieczeniowy podpowie Ci, jaki zakres ochrony będzie odpowiedni w Twoim przypadku. W ten sposób (przynajmniej częściowo) zabezpieczysz siebie i swoją rodzinę przed niekorzystnymi skutkami trudnych do przewidzenia zdarzeń.

Błąd nr 3. Niedopasowanie polisy na życie w Niemczech do indywidualnych potrzeb

Klasyczne ubezpieczenie na życie w Niemczech, które pozwala na wypłatę świadczenia osobom uposażonym w razie śmierci ubezpieczonego, nie zawsze zdaje egzamin. Dlatego warto dobrze przeanalizować indywidualne potrzeby. Czasem lepiej, aby pieniądze trafiły np. na polisę oszczędnościową, co pozwoli zabezpieczyć przyszłość dzieci. W wyborze odpowiedniej opcji pomoże Ci profesjonalny doradca ubezpieczeniowy.

Błąd nr 4. Nieznajomość warunków umowy ubezpieczeniowej

Nieznajomość warunków umowy ubezpieczeniowej może skutkować nawet brakiem wypłaty zgromadzonych środków. Dlatego warto bacznie przyjrzeć się wszystkim zapisom podpisywanego dokumentu. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i przykrych niespodzianek. Podczas analizy umowy warto zwrócić uwagę zwłaszcza na dwa elementy:

  • okres karencji – to czas, po którym umowa wchodzi w życie. Jeśli śmierć, wypadek lub choroba nastąpi przed jego upływem, osoba uposażona otrzyma świadczenie w ograniczonej wysokości lub nie otrzyma go wcale,
  • wyłączenia odpowiedzialności – to lista sytuacji, w przypadku których świadczenie nie przysługuje, np. jeśli osoba ubezpieczona weźmie dobrowolny udział w akcie terroru lub popełni samobójstwo przed upływem 12 miesięcy od zawarcia umowy. Każda polisa ubezpieczeniowa ma swoją własną listę wyłączeń odpowiedzialności. Warto ją przeanalizować jeszcze przed podpisaniem umowy.

Zrozumienie warunków umowy ubezpieczeniowej jest tym trudniejsze, im w mniejszym stopniu posługujesz się językiem niemieckim. Jeśli chcesz uniknąć przykrych niespodzianek, skonsultuj się z doradcą ubezpieczeniowym. Dobry ekspert wytłumaczy wszelkie zawiłości prawne, poinformuje o zakresie polisy i jej szczegółach. Dzięki temu będziesz dokładnie wiedzieć, co podpisujesz.

Błąd nr 5. Nieprawdziwe informacje w formularzu polisy ubezpieczeniowej

Wśród dokumentów, które należy wypełnić podczas zakupu ubezpieczenia na życie w Niemczech, jest kwestionariusz medyczny. Zakład ubezpieczeniowy pyta w nim o ogólny stan zdrowia osoby oraz przebyte choroby. Ponadto, osoba ubezpieczana musi podać swój wiek, płeć, zawód i branżę, w której działa.

Bywa, że niektóre osoby wpisują nieprawdziwe informacje. Boją się, że już na starcie zostaną odrzucone lub chcą uniknąć wysokiej składki. Jeśli prawda wyjdzie na jaw, osoby uposażone nie dostaną żadnego świadczenia. W takiej sytuacji przepisy zwalniają ubezpieczyciela od odpowiedzialności. Jak więc widać, kłamstwo nie popłaca. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest po prostu bycie szczerym.

Dobry doradca ubezpieczeniowy pomoże Ci zawrzeć takie ubezpieczenie na życie w Niemczech, które w maksymalnym stopniu będzie odpowiadać Twoim potrzebom, a także możliwościom finansowym. Zadba o to, abyś nie tylko wybrał najkorzystniejszą ofertę, ale również znał wszystkie szczegóły podpisywanej umowy. Pozwoli to uniknąć przykrych niespodzianek.