UbezpieczamyDE

Ubezpieczenie Samochodu w Niemczech

Jak ubezpieczyć samochód w Niemczech? Istnieją różne formy ubezpieczenia samochodu w Niemczech. Podobnie jak w Polsce można je podzielić na obowiązkowe ubezpieczenie (odpowiednik polskiego OC) oraz dodatkowe ubezpieczenie auto-casco (częściowe lub pełne – będące odpowiednikiem polskiego AC). Decyzja o tym jaką formę ubezpieczenia wybrać, a także gdzie się ubezpieczyć, powinna być podjęta z pełną świadomością […]
Read More
Kredyt w Niemczech

Kredyt w Niemczech

Jak dostać kredyt w Niemczech? Starania o kredyt warto rozpocząć od dokładnego zapoznania się z warunkami jego przyznawania oraz porównania wszystkich dostępnych ofert w celu wybrania tej najbardziej korzystnej. Nie istnieje jeden uniwersalny sposób na to jak uzyskać kredyt w Niemczech, dlatego najlepiej przeanalizować sytuację indywidualnie dla każdej osoby, dzięki czemu zyskamy możliwość poprawienia wszystkich […]
Read More

Ubezpieczenie Zdrowotne w Niemczech

Rodzaje ubezpieczeń w Niemczech Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest podstawową formą zabezpieczenia w przypadku wielu zdarzeń losowych, a także konieczności zasięgnięcia opieki medycznej. W zależności od jego formy, możemy posiadać różne dodatkowe przywileje i korzyści. Między innymi z tego powodu wybór ubezpieczenia jest bardzo ważną decyzją, którą najlepiej podjąć po uprzedniej konsultacji z nami, aby maksymalnie […]
Read More
Ubezpieczenie emerytalne w Niemczech

Ubezpieczenie Emerytalne w Niemczech

Jak działa ubezpieczenie emerytalne w Niemczech? Ubezpieczenie emerytalne coraz częściej uznawane jest jako standard wśród Polonii niemieckiej. Zapewnia możliwość gromadzenia zaoszczędzonych środków w bezpieczny i wygodny sposób, gwarantując w przyszłości możliwość ich wypłaty w przypadku pogorszenia się sytuacji zdrowotnej lub ekonomicznej. Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech nie ma wpływu na przyszłe świadczenia emerytalne, warto skorzystać […]
Read More