OC Prywatne

Twoje prywatne ubezpieczenie OC

Pokrywa szkody, które możesz wyrządzić innym oraz odpiera nieuzasadnione roszczenia wobec Ciebie oraz członków Twojej rodziny. Są to szkody na rzeczach, osobach, majątku lub też środowisku.

Chcesz wiedzieć jak dokładnie działa i ile kosztuje? Bez żadnych kosztów ani zobowiązań? Zapytaj o ofertę – lub zadzwoń do naszego doradcy w celu uzyskania więcej informacji.

Masz pytania? Napisz do nas!

© Copyright - Ubezpieczamy.de 2017 Tomasz Biegaj